Foto: Afûk

Nij Taalkado by oanjefte fan in berte

Over het Fries Vrije tijd
29 april 2020
Vanaf deze week krijgen ouders een nieuw vrolijk Taalkado van de provincie Fryslân als zij geboorteaangifte doen bij een deelnemende Friese gemeente. Sinds 2008 geeft de provincie Fryslân een geboortegeschenk uit, dat eerder ook wel ‘Taaltaske’ werd genoemd. Het Taalkado zit vol met leuke en educatieve producten die ouders en jonge kinderen spelenderwijs in aanraking brengen met de Friese taal. Het project wordt uitgevoerd door de Afûk.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “It Frysk is in prachtige taal, it soe spitich wêze as ús taal ferdwine soe. Dêrom fine wy it wichtich dat bern al fan jongs ôf oan yn oanrekking komme mei de Fryske taal. It nije Taalkado is in moaie manier om op boartlike wize yn ‘e kunde te kommen mei it Frysk.”

Bewaarboek
Na een aanbestedingsprocedure kwam het voorstel van de Afûk als beste uit de bus. Het nieuwe Taalkado heeft de vorm van een boek. Dat is niet alleen een leuke aansprekende verpakking. Het kan later ook gebruikt worden als bewaarboek met herinneringen uit de babytijd. In het Taalkado zit onder andere in speciale tweetalige versie van It Grutte Foarlêsboek en vrolijke vlaggetjes met een passende Friese tekst.

Duurzaam
Niet alleen aandacht voor de verschillende aspecten van de Friese taal en de voordelen van het meertalig opvoeden waren uitgangspunt bij het nieuwe geboortegeschenk. Het moest ook zo circulair en duurzaam mogelijk geproduceerd, verpakt en vervoerd worden.

Foto: Afûk