Foto: provinsje Fryslân

Genomineerden dr. Joast Halbertsmaprijs bekend

Boeken fan Fryslan Over het Fries
23 februari 2022
De genomineerden van de dr. Joast Halbertsma zijn bekend. Een onafhankelijke jury selecteerde uit meer dan 200 werken, vijf kanshebbers voor deze provinciale prijs. De jury draagt uiteindelijk een winnaar voor aan Gedeputeerde Staten. Op 9 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

De vijf genomineerden zijn:
– Piter van Tuinen / Salus iuventutis suprema lex : Het welvaren der jeugd de hoogste wet; De Friese Latijnse scholen 1588-1699.
– Alpita de Jong / Joost Halbertsma 1889-1869; Een biografie.
– Jelle Krol / Minority Language Writers in the Wake of World War One.
– Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus / Dekema State Jelsum; biografie van een landgoed.
– Gosse Blom en Siebren Dyk / Great Hylper Wordeboek.

De jury heeft er dit jaar voor gekozen om boeken te nomineren die in de geest van de negentiende-eeuwse geleerde Halbertsma geschreven zijn. De jury heeft een shortlist samengesteld met daarop een woordenboek, een vergelijkende literatuurstudie, een geschiedenis van geleerde Friese jongelingen, een beschrijving van een adellijk Fries landgoed en de biografie van Halbertsma zelf. Hiermee is volgens de jury de breedte van het onderzoek van Dr. Halbertsma goed vertegenwoordigd.

Op 31 maart staat de officiële uitreiking gepland in de Sint Pieterkerk van Grou, de geboorteplaats van dr. Joast Halbertsma.

Dr. Joast Halbertsmaprijs
De dr. Joast Halbertsmaprijs is een provinciale prijs voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap. De prijs is in 1947 ingesteld en wordt één keer per vier jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en kan worden toegekend voor een werk maar ook voor een oeuvre. De uitreiking van de prijs is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en RUG Campus Fryslân.