Oftraap projekt WikiWomen yn Burgum

Aftrap project WikiWomen in Burgum

Leren & onderwijs
18 januari 2023
In Burgum heeft dinsdag de aftrap plaatsgevonden voor het Europese project WikiWomen. In samenwerking met partners in Fryslân, Ierland en Baskenland gaan leerlingen van HAVOtop (Burgum) en vwo5 van het Drachtster Lyceum nieuwe biografieën over Friese vrouwen schrijven. Een aanleiding voor het project is de verhouding tussen mannen en vrouwen op Wikipedia (Fries: Wikipedy), die in vrijwel alle talen op zo’n 80-20% zit.

“Wikipedia is de grootste encyclopedie van de wereld en wij willen dat het de realiteit weerspiegelt. Het kan niet zo zijn dat van iedereen die een biografie op Wikipedia verdient, 80% man is. Dat geloof ik niet,” zegt Welmoed Sjoerdstra, projectmedewerker bij Afûk. Bij de aftrap heeft zij met haar collega’s Lisa Boersma en Stephan Berger en Anna Marije Bloem van Cedin zo’n 60 bovenbouw-leerlingen van beide scholen enthousiast gemaakt om aan het nieuwe project te werken. Ook was er een Mystery Guest aanwezig: biologisch boerin en powervrouw Welmoed Deinum uit Sondel, die zelf (nog) geen Wikipagina heeft.

Het project krijgt een plekje op Searje 36, dé digitale methode voor het vak Frysk, maar de biografieën komen op Wikipedy zelf, want, zo zegt Welmoed Sjoerdstra: “De meeste mensen denken dat Wikipedia niet betrouwbaar is, maar juist omdat iedereen daar artikelen kan toevoegen én corrigeren, kun je het zien als een (op zijn eigen manier) erg betrouwbare informatiebron. Onder een ‘geldig’ artikel staan daarbij minstens drie bronnen vermeld, die aantonen dat het onderwerp (of de persoon) belangrijk is. Daarom is het doen van bronnenonderzoek deel van het project en zullen de leerlingen ook een bezoek brengen aan een GLAM (galerij, bibliotheek, archief of museum).

Op HAVOtop en het Drachtster Lyceum kunnen ze nu los. In maart zal er een delegatie leerlingen uit Drachten naar Ierland gaan om daar met leeftijdsgenoten uit Ierland en Baskenland de nieuw geschreven biografieën uit te wisselen. Zo draagt hun werk bij aan de Iers- en Baskischtalige Wikipedia’s, en vice versa! Volgend jaar zal er een tweede bijeenkomst zijn, in Spanje, waar leerlingen uit Burgum heen gaan. Het project maakt van de leerling een auteur en geeft die de kans mee te werken aan het dichten van de zogenaamde Gender Gap. Daarmee is het een mooi voorbeeld van betekenisvol schrijfonderwijs.

Lees ook:
Wikipediatrainingen en lesmateriaal ûntwikkelje foar WikiWomen-projekt
Tige slagge earste partnerbyienkomst WikiWomen yn Ljouwert
Mear Frysk en mear froulju op Wikipedia troch Europeesk projekt