Foto: Hindrik Sijens, Fryske Akademy

Online kwalificatie Grut Frysk Diktee van start

Over het Fries Vrije tijd
18 februari 2020
De kwalificatie voor het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) 2020 is van start. Wie mee wil doen moet zich kwalificeren. Dat kan vanaf nu tot 16 maart online via de website www.fryskdiktee.nl.

Op die site staat een kwalificatiedictee. Kandidaten die dat dictee goed maken, kunnen een plaats in de grote finale bemachtigen. Naast de kandidaten die zich via het kwalificatiedictee kwalificeren, doen ook de vijf beste eindexamenkandidaten havo/vwo Frysk mee aan het dictee. Het Grut Frysk Diktee wordt gehouden op dinsdagavond 21 april in de Statenzaal van het Provinciehuis te Leeuwarden.

Thema Vrijheid
Het dictee heeft dit jaar als thema Vrijheid en wordt geschreven door schrijver en Dichter van Fryslân Nyk de Vries.

Thuis meedoen
Het dictee kan thuis live meegeschreven worden via de website www.fryskdiktee.nl. Na afloop weten de thuisdeelnemers direct hoe het ze is vergaan. Meepraten over het dictee of over de uitzending kan op de sociale media via #diktee2020.

Lyts Frysk Diktee
Op 21 april wordt ’s middags het Lyts Frysk Diktee (Klein Fries Dictee) gehouden voor bovenbouwleerlingen van basisscholen. Schrijfster Janny van der Molen schrijft het Lyts Frysk Diktee. De scholieren kunnen zich voor het dictee kwalificeren via hun eigen school.

Organisatie
De organisatie van het dictee ligt in handen van de Afûk, Cedin Expertisecentrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en Provincie Fryslân.

Volg de Facebookpagina van  het Grut Frysk Diktee https://www.facebook.com/fryskdiktee/ voor het laatste nieuws en schrijftips.