Foto: argyf Boeken fan Fryslân

Poëziewedstrijd ‘Dichter fan Fryslân’

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
3 februari 2023
Om Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen, organiseert Dichter van Fryslân Sigrid Kingma een poëziewedstrijd. De vijf beste gedichten die aan de opdracht voldoen, worden als poster professioneel vormgegeven en verspreid op alle middelbare scholen in Fryslân. Voor elk winnend gedicht is €200,- beschikbaar gesteld.

De opdracht
Schrijf een gedicht op een thema binnen een exact vak of zaakvak. Dat mag wiskunde zijn, natuurkunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde of economie. Het gedicht moet daarbij als ezelsbruggetje dienen of de lezer op een andere wijze naar de laten kijken.

Tip
Voor inspiratie is de Nederlandstalige dichtbundel ‘Wis- en natuurlyriek’ van Drs. P. en Marjolein Kool een aanrader!

Insturen
Stuur je gedicht(en) in het Fries of een Friese streektaal voor 1 juli naar info@dichterfanfryslan.nl. Meerdere gedichten inzenden mag ook. Een jury zal de gedichten beoordelen en vijf winnaars aanwijzen. De poëzieposters zullen in het school jaar ’23 – ’24 worden aangeboden aan alle middelbare scholen in Fryslân.