FotoL mefrou Veninga, bewenster fan wensoarchsintrum Sint Jozef (Kwadrantgroep) yn Ljouwert, in kaart fan meiwurkster Saakje Westerhof.

Poëzie voor bewoners verzorgingstehuizen

Boeken fan Fryslan Minority languages Op het werk Vrije tijd
24 april 2020
Op vrijdag 24 april zijn bij 88 klein- en grootschalige verzorgingstehuizen in de provincie Fryslân poëziekaarten bezorgd voor de ruim 5.000 bewoners. Het is een actie van Leeuwarden UNESCO City of Literature in samenwerking met Dichterskollektyf RIXT.

RIXT-dichters Jan Kleefstra, Syds Wiersma, Gerrit de Vries, Froukje Reitsema, Kate Schlingemann, Martsje de Jong, Marije Roorda en Tsjisse Hettema en dichteres Baukje Wytsma schreven samen zeven Friestalige en twee Nederlandstalige gedichten. Ernst Bruinsma, zakelijk leider Leeuwarden City of Literature: “Met de actie willen we troost en hoop bieden in deze – zeker voor ouderen – lastige tijd.”

Door Douwkje Douma van het project Fries in de Zorg (Afûk) is geïnventariseerd welke belangstelling er was bij zorgcentra voor ouderen in Fryslân. Er was belangstelling bij alle organisaties: Kwadrantgroep, Hof en Hiem, Meriant, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem en Noorderbreedte. De kaarten zijn vormgegeven door BWH Ontwerpers uit Leeuwarden en gedrukt door Van der Eems uit Easterein.

De gedichten worden ook gepubliceerd op leeuwardencityofliterature.nl. Op de website friesindezorg.frl staat de nodige informatie over het belang van taal voor het welzijn van zorgvragers.