Foto: Tresoar

Portret Aggie van der Meer toegevoegd aan Gysbert-galerij

Boeken fan Fryslan
27 februari 2020
Tresoar heeft een nieuw portret kunnen toevoegen aan de serie Gysbert Japicxpriiswinnaars. Het is al bijna een traditie geworden dat ervan de Gysbert Japicxpriiswinnaar een schilderij komt in de Gysbert Japicxseal van Tresoar. In 2019 won Aggie van der Meer (1927) van Bolsward de Gysbert Japicxpriis voor haar gehele oeuvre. Douwe Elias van Franeker schilderde haar staande bij de tafel met allerlei werk, want zij is nog altijd actief als schrijfster. Elias schilderde eerder ook de portretten van Tiny Mulder en Piter Boersma in deze serie.

Gysbert Japicxpriis
De Gysbert Japicxpriis is de grote prijs van de Friese literatuur. De naam verwijst naar de 17e eeuwse Friese renaissancedichter Gysbert Japicx, geboren in Bolsward. De prijs werd in 1947 ingesteld door het Provinciaal Bestuur. Dichter Obe Postma was in dat jaar de eerste prijswinnaar. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt, de ene keer voor proza, de andere keer voor poëzie.