Praat mar Frysk in de zorg!

Op het werk Over het Fries
27 mei 2020
Praat mar Frysk ging op bezoek bij zorggroep Noorderbreedte. Over de Friese taal in de zorg en hoe fijn het kan zijn als je je in je moedertaal mag en kunt uitdrukken. NB deze video is opgenomen voordat de RIVM-maatregelen van kracht waren.

Gebruik taal als instrument op verbinding temaken met de zorgvrager
Het gebruik van de moedertaal in zorgsituaties is belangrijk. De zorgvrager kan in de eigen taal beter uit zijn woorden komen, geeft meer en betere informatie. Bovendien stelt het gebruik van de eigen taal iemand op zijn gemak. Met het project ‘Frysk yn ‘e soarch’ stimuleert de Afûk het gebruik van de eigen taal in zorgsituaties. Professionals in de zorg worden geïnformeerd over het belang van taal in de zorg, er wordt meegedacht over materialen en hulpmiddelen in de eigen taal en er is een ruim aanbod aan cursussen en workshops. Op www.friesindezorg.frl vind je er alles over.