Foto: Boeken fan Fryslân
Projecten

Organiseer eens een ‘Sutelaksje’!

24 augustus 2020
De sutelaksje, een mooi financieel extraatje. Meer dan 50 dorpen in Fryslân doen al mee! Nieuwe shirts voor het jeugdteam, dat mooie instrument voor het korps, het mooiere decor voor de toneeluitvoering? De meeste clubs en verenigingen kunnen wel wat extra geld gebruiken. De sutelaksje biedt jullie de kans om met een kleine inspanning (2, 3 uurtjes venten) de clubkas te spekken.

Hoe werkt dat? Als jullie mee willen doen, prik een datum. Daarna is één telefoontje of mailtje genoeg. We leveren gratis full color folders die jullie een week voor de actie bij de mensen in de bus gooien kunnen, dan weten ze dat de actie nadert.

Op de dag zelf brengen we de boeken. We hebben ook een mobiele pinautomaat. Na de actie nemen we alles weer mee. Jullie hebben geen rompslomp en zitten niet met restpartijen. De organiserende club/vereniging zorgt voor venters/sutelers en kruiwagens. 25% van wat er verkocht wordt, is voor de clubkas en wordt op jullie rekening bijgeschreven.

Belangstelling? Bel of mail:

Ferdinand de Jong
Koördinator Sutelaksje
06-23408605
f.jong479@upcmail.nl