Rely Jorritsma, foto: FLMD

Relypriis 2021 voor 3 verhalen en 3 verzen

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
24 juli 2021
Voor de 'Rely Jorritsmapriisfraach', dit jaar voor de 67ste keer uitgeschreven, zijn 97 inzendingen binnen gekomen, 34 korte verhalen en 63 gedichten. De jury, bestaande uit Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven, kreeg de inzendingen anoniem ter beoordeling en heeft drie verhalen en drie gedichten bekroond.

Elmar Kuiper uit Jorwert won een prijs voor zowel zijn verhaal In frjemde fûgel als ook voor zijn gedicht Ferlosboartsje. Daarnaast werden de verhalen Crossroads van Gerrit Hoekstra uit Winsum en Op frijersfuotten van Bregtje Sijtsma uit Aviemore (Schotland) bekroond en de gedichten In healsliten aureooltsje fan Fedde Dijkstra uit Leeuwarden en It waad van Sytse Jansma uit Harlingen. De prijzen van € 1000 ieder worden op zaterdag 2 oktober a.s. op het stadhuis in Leeuwarden uitgereikt.

Kijk ook www.stiftingflmd.frl.