Logo RIXT Frisian Poets Pack

RIXT Frisian Poets Pack online

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
27 juni 2019
Het Fries Dichterscollectief RIXT heeft haar Engelse website gelanceerd. Een groot deel van de 45 dichters die bij RIXT zijn aangesloten, heeft vertalingen van eigen gedichten voor de website geleverd. Bovendien hebben de RIXT-dichters nu naast een Friestalig ook een Engelstalig profiel.

De Engelstalige website van RIXT zal worden gebruikt om een begin te maken met een belangrijke doelstelling van het dichterscollectief: de Fries poëzie internationaal op de kaart zetten. RIXT wil de komende jaren haar best doen om meer Friese dichters op internationale podia te krijgen en de Friese poëzie onder de aandacht te brengen van buitenlandse netwerken van dichters. Eén en ander in samenwerking met andere dichters, de literaire tijdschriften en culturele organisaties.

De Engelse website van RIXT is niet enkel een vertaling van de Friese maar heeft een ander karakter en doel. De Friese site richt zich vooral op de actualiteit. Er worden gedichten geplaatst over actuele thema’s. De Engelse variant geeft meer een overzicht van internationale projecten en optredens waarbij Friese dichters betrokken zijn. In de komende tijd zal de Engelse website levendiger worden gemaakt met audio- en video-opnames van Friese gedichten. Niet-Friestaligen kunnen dan de stem van de dichters horen bij de Engelse vertalingen.

Ander nieuws is dat RIXT drie Nederlandstalige dichters welkom heeft geheten. Het betreft Job Degenaar, Dien L. de Boer en Peter Vermaat. Alle wonen ze al jaren in Fryslân en voelen ze zich verbonden met de Friese literatuur. In de maand juli is Job Degenaar RIXT-dichter van de maand en zullen er twee actuele gedichten van hem worden gepubliceerd op de website.

RIXT bestaat nu één jaar. In  het eerste jaar liet het collectief alleen dichters toe die in het Fries (of in Friese streektaal) schrijven. Het dichterscollectief werd o.a. opgericht uit frustratie over de beperkte aandacht die LF2018 aan de Friese literatuur en poëzie gaf. Met de meer dan veertig Friese dichters die zich inmiddels bij het collectief hebben aangesloten, is volgens RIXT het punt wel gemaakt dat de Friese poëzie vitaal is, volop in beweging en waard om breed te worden geprogrammeerd.

Dichters in alle talen van Fryslân zijn welkom bij het collectief. Een voorwaarde is wel dat men zich wil verbinden aan de Friese poëzie. De website van RIXT blijft daarom Friestalig, met nu dus ook een Engelstalige variant voor geïnteresseerde niet-Friestaligen. Meer lezen? Kijk: www.rixt.frl. Meer info? ynfo@rixt.frl.

Bron: persbericht van Frysk Dichterskollektyf RIXT, Leeuwarden 26 juni 2019