Willem Schporstra op it Frysk boekebal 2019, foto: argyf Afûk

Rosmos & The Blues in reprise

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
23 augustus 2019
Na de succesvolle tournee in de Moanne fan it Fryske Boek treden schrijver Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck nog één keer op met hun programma Rosmos & The Blues. Op vrijdag 6 september, 's avonds vanaf 20.30 uur, zijn de mannen te zien en te horen in Café Markzicht in Drachten met hun programma over de ‘blues’ in de breedste zin van het woord. Met smeuïge verhalen, maffe invallen en te gekke muziek. De toegang is gratis.

Sawol de ferhalen fan Willem Schoorstra as de nûmers fan Jack Bottleneck binne rau en earlik, net sûnder humor en altyd fitaal. Rosmos & the Blues giet oer fallen, oer hiel meitsjen en oer wille. Rosmos & the Blues giet oer it fieren fan it libben. Schoorstra: ‘De blues is it libben sels: rau en earlik, in stomp yn ’e mage, in skop ûnder de kont.

Oer Rosmos
Rosmos is in spannende en humoristyske roman dy’t him ôfspilet yn de ‘ûnderklasse’ fan de maatskippij. Fol faasje nimt Willem Schoorstra de lêzer mei yn in ferhaal oer frouljushannel, moard, loyalens en komôf. Oer it opwaarmjen fan djipfriessatee yn in wettersieder. Oer seks as jierdeikado yn it ramt fan in famyljetradysje. Schoorstra skreau Rosmos op ferysk fan Boeken fan Fryslân as kadoboek yn de Moanne fan it Frysk boek 2019. It boek leit no foar € 10,00 yn ′ e boekhannel.