Sint Radbodus – foto: Yanick Stuurman

Sint Radbodus uit Dronryp wint SjONG junior 2024

Leren & onderwijs
24 juni 2024
Na een spannende finale is de Sint Radbodus uit Dronryp de winnaar van SjONG junior 2024 geworden. De school gaat er met de eerste prijs vandoor. Ze wonnen met het liedje ‘Bûsjild’. De jury was erg te spreken over het optreden van de school. "De bern fan de Sint Radbodus út Dronryp songen echt mei-inoar. Sy wienen it komplete filtsende plaatsje.”

Professionele jury
De finale werd op vrijdagavond gehouden in de Lawei in Drachten. Acht scholen uit heel Fryslân hebben opgetreden voor de professionele jury die bestond uit: Jitske Draijer, Jesse van Wieren en Maaike Kampen. De presentatie van de finale was in handen van Raynaud Ritsma. De winnende school ging, naast de eerste prijs, naar huis met de wisselbokaal: de ‘Karin de Jong-prijs’.

Tweede en derde prijs
Tweede is geworden De Twiner uit Sint-Jacobiparochie. Ek hierover was de jury zeer te spreken: “It wie sa leuk om te sjen hoe’t de kwaliteiten fan eltsenien brûkt waarden. En wat in knappe timing, dat je dat op sa’n leeftiid al kinne is echt oergryslik knap.” De Dr. J. Botkeskoalle uit Damwâld ging met de derde prijs naar huis. “Moaie bewegingen yn kombinaasje mei de tekst. Prachtige sjonggroepkes en ek noch mearstimmich sjonge, dat is tige knap”, waren de woorden van de jury.

Promopriis
Ook dit jaar was er weer een promoprijs te winnen. Veel scholen hebben hier hun best op gedaan, maar het was uiteindelijk IKC Máxima uit Dokkum die er met de promoprijs vandoor ging.

SjONG junior is een initiatief van Afûk, Keunstwurk, Cedin en Omrop Fryslân. Het wordt uitgevoerd onder de paraplu van Taalplan Frysk. Meer informatie is te vinden op www.sjong.frl.