Foto: NME-centrum De Klyster

‘Sipke fynt in ljipaai’ voor basisscholen Dantumadiel en Noardeastfryslân

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Over het Fries Vrije tijd
11 juni 2020
Het voorjaar is begonnen; dat ruik je, de zon schijnt, alles zit weer in blad, de bloemen bloeien en de vogels fluiten. De kieviten zijn terug in Friesland. Net zoals vorig jaar. Alsof er niets aan de hand is en er geen corona virus is. Maar hoewel de kinderen wel weer naar school gaan, worden nog niet alle normale activiteiten weer opgepakt. Zo gaan ze nog niet met een Klyster-gids de natuur in. Daarom geven NME centrum De Klyster, IVN en de Provincie Fryslân alle basisscholen in Dantumadeel en Noardeast Fryslân een prachtig boekje over de weidevogels cadeau: Sipke vindt een kievitsei.

Omdat burgemeester Johannes Kramer niet op school mag komen, had hij een filmpje gemaakt om het boekje officieel te overhandigen aan basisschool CBS de Welle in Burdaard. Hij vertelt over de kievit en de schutkleur van de eieren. Laat foto’s zien van de andere weidevogels in het land; de scholekster (strânljip) grutto (skries) en tureluur (tsjirk). En leest voor uit het boekje dat is geschreven door Lida Dijkstra. Het Gouden Boekje gaat over een kleine spitsmuis, die samen met zijn opa eieren gaat zoeken in het veld. Ze banjeren door de Friese velden met een oude pet op het hoofd en een verrekijker in de hand. Opa gooit Sipke over de sloot en hoe het dan verder afloopt?

Juf Bonnie Valk heeft het boekje daarna voorgelezen in groep 3 en is met de kinderen naar buiten gegaan om net als Sipke een kievitsei te zoeken op het schoolplein. En om net als de kievit wormen te zoeken. Zo konden de kinderen toch weer een beetje natuur beleven, dichtbij school. De Klyster en IVN hopen dat de kinderen volgend voorjaar weer de natuur in kunnen om echte weidevogels te horen en te zien.

Sipke fynt in ljipaai / Sipke vindt een kievitsei is het derde deeltje in de succesvolle Gouden Boekjes-serie over Sipke de spitsmuis. De boekjes zijn tweetalig en op rijm. Ook te koop in de boekhandel en in onze webshop. Bekijk hieronder het filmpje met burgemeester Kramer.