Zangeres Iris Kroes schrijft tekst Grut Frysk Diktee 2023

Over het Fries Vrije tijd
3 april 2023
Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op dinsdag 23 mei wordt It Grut Frysk Diktee weer gehouden. Zangeres Iris Kroes schrijft dit jaar de dicteetekst. It Grut Frysk Diktee vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf vandaag via het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl.

De dicteetekst wordt dit jaar geschreven door zangeres Iris Kroes: ‘’In eerste instantie dacht ik ‘dit kan ik helemaal niet’, want mijn Fries is niet perfect. Maar ik vind het een mooie uitdaging en ben direct het Fries woordenboek ingedoken.” Kroes laat weten dat het dictee zal gaan over een bepaalde fase in je leven.

Teams
Naast de kandidaten die zich via het kwalificatiedictee kwalificeren, zullen ook vijf teams de strijd met elkaar aangaan. De teams van dit jaar zijn: Friese artiesten, journalisten, dominees, PABO-studenten en een groep jongeren van een keet.

Kwalificatiedictee
Mensen die op 23 mei graag mee willen doen aan It Grut Frysk Diktee, moeten zich daarvoor kwalificeren. Vanaf 3 april tot 30 april kunnen zij online het kwalificatiedictee maken op www.fryskdiktee.nl. De beste 20 deelnemers bemachtigen een plaats in de Statenzaal.

It Grut Frysk Diktee wordt op woensdag 24 mei uitgezonden bij Omrop Fryslân. De organisatie van het dictee ligt in handen van de Afûk, het Taalcentrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy, Provincie Fryslân en Omrop Fryslân. Meer informatie over It Grut Frysk Diktee is te vinden op www.fryskdiktee.nl.