Foto: Linus Harms

‘Skrinende ferealens’, een filmportret van Aggie van der Meer door Omrop Fryslân

Boeken fan Fryslan
14 oktober 2019
'Skrinende ferealens' (Schrijnende verliefdheid) is de titel van een Fryslân DOK over schrijfster Aggie van der Meer (1927). In november verschijnt haar boek 'Tsjûgen van de macht' (Getuigen van de macht) en krijgt ze de Gysbert Japicxprijs voor haar hele literaire oeuvre.

Aggie van der Meer was actief in de vredesbeweging en begon pas op latere leeftijd te schrijven. Ze is nu 92 jaar en nog volop aan het werk. Ze blijft idealist, het denken en schrijven gaat door, haar boeken zijn actueel. Na een herseninfarct hangt ze achterop haar rolstoel een papier met de tekst: ‘Duwen mag’ en gaat er op uit. In het filmportret ‘Schrijnende verliefdheid’, dat Bart Kingma maakte van Aggie van der Meer, ontmoet ze Dion van den Berg, een oud-medestrijder van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad). Met uitgever Ernst Bruinsma neemt ze het manuscript van haar nieuwste boek door. Verder toont Fryslân DOK opnamen van de voorstelling ‘Sykje’ (‘Zoeken’) van componist Hoite Pruiksma en Capella Frisiae, een muzikale hommage aan Aggie van der Meer.

Fryslân DOK ‘Schrijnende verliefdheid’
19 oktober 15.30 uur op NPO2 (Nederlandse ondertiteling, herhaling 20 oktober 13.00 uur)
20 oktober 17.00 uur op Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)

Tip: Podcast Aggie van der Meer
13 oktober kwam een podcast online uit de roman ‘De Achttjin’ van Aggie van der Meer, in de nieuwe Friese literaire podcastserie ‘Boekekast’: Omropfryslan.nl/boekekast