Zaterdag 7 augustus 2021 in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad

Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
6 augustus 2021
Elke earste sneon fan de moanne stiet er yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûkside. In side fol ynformaasje en nijs oer ús projekten en produkten én mei nijsgjirrige boeketips foar lyts en grut. Takom sneon binne we der wer!

Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Aanstaande zaterdag zijn we er weer!
Naast onze winkel, webshop en de cursussen Fries die bij veel mensen bekend zijn, houdt de Afûk zich ook bezig met taalpromotie- en advies op bijv. de werkvloer en Fries in het onderwijs. Met deze speciale Afûk-pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien wat we allemaal doen. Geen Leeuwarder Courant of Friesch Dagblad óf de krant gemist? Download dan hier de pagina van 7 augustus.

Meer weten over het werk van de Afûk? Kijk dan op deze website ook eens bij ‘Over de Afûk‘ en/of abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.