Afûkside LC 7 novimber 2020

Zaterdag 7 november 2020 in de Leeuwarder Courant

Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
6 november 2020
Iedere eerste zaterdag van de maand staat ie in de Leeuwarder Courant: de pagina van de Afûk. Met informatie en nieuws over (een selectie van) onze projecten en producten én met leuke boekentips voor jong en oud. Morgen zijn we er weer!

Naast onze winkel, webshop en de cursussen Fries die bij veel mensen bekend zijn, houdt de Afûk zich ook bezig met taalpromotie- en advies op bijv. de werkvloer en Fries in het onderwijs. Met deze speciale Afûk-pagina willen we de Afûk zichtbaarder maken voor een groot publiek en laten zien wat we allemaal doen. Download hier de Afûkpagina van november.

Meer weten? Kijk ook eens op deze website bij ‘over de Afûk‘ en/of abonneer je op onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.