© Hoge Noorden/Jacob van Essen

Startsein ‘Taal yn it sosjaal domein’ mei oanbieden magazine

Op het werk Over het Fries
17 september 2020
Vandaag werd het startsein gegeven voor de campagne ‘Taal yn it sosjaal domein’ door het aanbieden van een spceciaal magazine aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord. In samenwerking met de Friese gemeenten zet de Afûk met het project 'Frysk yn 'e soarch' in op het vergroten van het taalbewustzijn van zorgprofessionals in het sociaal domein. Andere organisaties zijn van harte uitgenodigd om bij de campagne aan te sluiten.

Het aanbieden van het magazine aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord is geen toeval. ‘Frysk yn ’e soarch’ zal een jaar lang meelopen met dit gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Wij werken graag aan dit projekt mee. Zorg en ondersteuning werken pas goed wanneer je elkaars taal spreekt; de moedertaal is dan heel belangrijk”, volgens wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân. “We hebben in al onze gebiedsteams aandacht voor het Fries. In het gebiedsteam Sneek Noord spreekt ongeveer de helft Fries; dat maakt het een interessante groep om te volgen.”

Met dit team laat de Afûk zien hoe de moedertaal van zorgvragers gebruikt kan worden om de dienstverlening te verbeteren. De professionals van het team Sneek Noord zullen hun ervaringen delen met andere professionals in de provincie.

Door ervaringen en verhalen van de professionals te delen en door praktische tips en workshops op maat aan te bieden, wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van de eigen taal door zorgvragers. Het Fries staat daarbij voorop, maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld streektalen en migrantentalen. “Dat laatste is heel belangrijk, want Fries is hier niet de enige minderheidstaal: ook het Stadsfries en het Hylpers worden hier gesproken, net als een groot aantal migrantentalen”, vertelt wethouder Bakker. “In het gebiedsteam Sneek Noord zit een medewerker die Arabisch spreekt. Natuurlijk kun je niet iedereen in zijn moedertaal bedienen, mar het gaat ook om een stuk bewustwording.”

Organisaties die aan willen sluiten bij de campagne kunnen contact opnemen met Douwkje Douma, projectcoördinator Frysk yn ‘e soarch, douwkje.douma@afuk.frl. Lees verder op www.friesindezorg.frl.