Teken alvast in voor het Graet Hylper Wordebook

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
25 januari 2019
Na jaren van intensieve arbeid verschijnt op 29 maart a.s. het 'Graet Hylper Wordebook'. Meer dan 1000 pagina's telt dit omvangrijke Fries dialectenwoordenboek. De belangrijkste onderdelen van het woordenboek zijn het woordboekdeel zelf dat meer dan 700 pagina's beslaat, een uitgebreide index Nederlands-Hindeloopers, een index Fries-Hindeloopers en in uitvoerige beschrijving van de Hindelooper uitspraak en grammatica.

Je kunt nu alvast intekenen op dit unieke werk! In plaats van € 65,00 betaal je dan € 50,00 voor een exemplaar. Intekenen kan tot 1 maart 2019 via onze websjop (ook voor meer informatie) of met de bon uit de folder.