©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Tialda Hoogeveen geïnstalleerd als nieuwe Berneboeke-ambassadeur van Fryslân

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
25 januari 2023
Op basisschool ’t Holdersnêst in Harkema is Tialda Hoogeveen woensdag 25 januari – bij de start van de Nationale Voorleesdagen – officieel geïnstalleerd als nieuwe Berneboekeambassadeur. Zij kreeg uit handen van de kinderburgemeester van Achtkarspelen, Lisanne Hiemstra, de ambtsketting van het Berneboeke-ambassadeurschap overhandigd.

Tialda Hoogeveen neemt het werk als Berneboeke-ambassadeur over van Lida Dykstra, die in 2020 tot eerste Berneboeke-ambassadeur van Fryslân benoemd werd. Lida Dykstra nam bij deze gelegenheid, na drie succesvolle jaren en meer dan 150 schoolbezoeken, officieel afscheid van haar ambassadeurschap met de presentatie van haar nieuwste kinderboek ‘De Letterfretter’ en gaat zich nu weer helemaal op het schrijven richten.

Een kinderboek voor iedereen
Tialda Hoogeveen: “Ik fyn it in hiele eare om Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân te wêzen. Ferhalen ferbine ús mei elkoar en mei de wrâld. Ik haw der sin oan om it berneboek in noch grutter poadium te bieden. Der is in berneboek foar elkenien, foar bern én folwoeksenen, dêr bin ik wis fan.”

Tialda Hoogeveen (Haskerdijken, 1974) is journalist, redacteur en schrijver. Om kinderen enthousiast te maken voor boeken en verhalen werkte zij een aantal jaren als Schoolschrijver aan Friese basisscholen. Ze schreef verschillende boeken voor kinderen en volwassenen. Onlangs verscheen van haar hand ‘Abe en de Aardichman’, een verhaal over verlies en loslaten, met illustraties van Yke Reeder.

Om de twee jaar wordt er een nieuwe Berneboeke-ambassadeur benoemd, die zich inzet om lees- en boekenplezier te verspreiden. De Berneboeke-ambassadeur brengt daarvoor Friese kinderboeken en Fries lezen en spreken onder de aandacht van het publiek en geeft de promotie van het kinderboek een herkenbaar gezicht.

De Berneboeke-ambassadeur is een project van Boeken fan Fryslân. Ga naar www.berneboekeambassadeur.frl voor meer informatie over het project, of om de Berneboeke-ambassadeur uit te nodigen.