Werken met Friese toneelteksten in de klas met Praat mar Toaniel!

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
5 november 2020
Nieuw bij de Afûk: de toneelboekjes van Praat mar toaniel! Daarmee doe je op vrolijke en inspirerende wijze meer met Friese toneelteksten. Het lezen en spelen van die teksten geeft een impuls aan het meer lezen, spreken en schrijven van de Friese taal. De toneelboekjes met titels als Jungleboek, Oz en Peter Pan zijn geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs, maar ook voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Helemaal leuk: bij de toneelboekjes Oz en Jungleboek vind je nu ook Projekten in de Friese methode Spoar 8. Hebben jullie een licentie voor die methode Fries in het basisonderwijs? Dan zijn de toneelboekjes gratis!

Meer informatie vind je op www.spoar8.frl/praatmartoaniel.