Tomkes jierdeifeestje by MeM, septimber 2021 © Hippe Kiek Fotografie by Sjoeke

Tomke jierdeifeestje: een geslaagd feest voor klein en groot

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Over het Fries Vrije tijd
19 september 2021
Tomke bestaat dit jaar 25 jaar. Alle reden voor een feestje. Zo'n 250 enthousiaste peuters en hun begeleiders waren daarom zaterdag 18 september op Tomke's verjaardagsfeestje van de partij op het prachtige erf van paviljoen MeM in Buitenpost. Om zoveel mogelijk kleine fans in de gelegenheid te stellen Tomke te feliciteren, werd het feest overdag in drie tijdvakken gevierd. 's Avonds was er voor de 'grote mensen' nog een 'grote-mensen-feestje' waar ook de nieuwe Tomke-schrijvers werden gepresenteerd. Berber Spliethoff en Reina Smeink Kroodsma zijn aan het Tomke schrijversteam toegevoegd.

‘Wy sjogge werom op in bysûnder slagge dei en in moai feest’, zo zegt Hieke Rienstra, projectcoördinator VVE/Tomke van de Afûk, tevreden. Door corona kwam de hele planning van het Tomke-jubileumjaar onder druk te staan. Het oorspronkelijke idee was dat de maand juni Tomke-feestmaand zou zijn met een Tomke-tour, allerlei activiteiten én in groot feest. ‘Wy moasten lykas in soad oaren byskeakelje en hawwe ien en oar no mear oer it hiele jier ferspraat. Sa hawwe we fan Tomke’s jierdeifeestje net ien grut feest makke mar trije lytse feestjes. En net yn juny mar yn septimber.’ En dan lachend: ‘It feest wie der absolút net minder om!’

Verjaardagspartijtje voor de kleintjes
Met het vrolijke Tomke-draaiorgel bij het binnenlopen zat de stemming er meteen in. Verder waren er diverse korte voorstellingen met muziek en Tomke-verhalen van Janneke Brakels en Willy van Assen, Riemkje Pitstra, Geartsje Douma en Hinke Schwering van Het Muziekbeestje. Doorlopend was er een speurtocht en heel veel gelegenheid om lekker te spelen. Het stralende weer maakte het feest compleet.

Het ‘grote-mensen-feestje’
‘s Avonds vierde Tomke zijn verjaardag met de ‘grote mensen’, een gezellige avond met (oud)medewerkers en betrokkenen bij het Tomke-project. Er waren een aantal sprekers en ook de nieuwe Tomke-schrijvers werden bekend gemaakt en voorgesteld. Om het schrijversteam te versterken was eerder dit jaar een Tomke-schrijfwedstrijd georganiseerd. Ruim 60 mooie verhaaltjes werden ingezonden. Berber Spliethoff en Reina Smeink Kroodsma warden de uiteindelijke winnaars. Hieke Rienstra: ‘Tomke bestiet 25 jier mar mei hieltyd wer nije minsken en nije ideeën, kin it mantsje sa maklik noch 25 jier fierder.’

Meer weten over Tomke? Kijk dan op www.tomke.frl.

Foto: Afûk, Hieke Rienstra