Ylllustraasje: Luuk Klazenga

Tomke op het MBO

Leren & onderwijs
29 oktober 2020
Deze week gaat bij het Friesland College in training 'meertaligheid' van start. Hoe meertalig is Friesland? Hoe zit dat nou precies met de meertalige ontwikkeling? Hoe kun je daar in de peuteropvang en op de basisschool op inspelen? Wat voor Fries materiaal is er eigenlijk beschikbaar en hoe kan dat op een interactieve manier worden ingezet?

Pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten in opleiding leren hier de komende vijf weken alles over. De training wordt georganiseerd door het Friesland College in samenwerking met de Afûk en diverse andere partners zoals Cedin, Boeken fan Fryslân, SFBO en de Fryske Akademy.