Tresoar publiceert Friese schrijversportretten

Boeken fan Fryslan Over het Fries
6 juni 2019
Tresoar heeft 52 fotoportretten van Friese schrijvers en anderen uit de Friese literatuur gepubliceerd. De foto’s zijn begin dit jaar gemaakt door Haye Bijlstra en vormen een aanvulling op de Fries literaire beeldcollectie van Tresoar. Onder anderen Janny van der Molen, Jan Minno Rozendal, Janneke de Boer en Skelte Braaksma zijn voor het eerst geportretteerd. Het plan is om vaker een dergelijke serie portretfoto’s te maken. De foto’s zijn te bekijken op de literatuursite Sirkwy.frl.

Tresoar is het kennis- en documentatiecentrum als het gaat om de Friese literatuur. De bibliotheek heeft een bewaarfunctie voor alle Friestalige uitgaven en alles dat met literatuur heeft te maken. Naast gedrukte boeken gaat het om een grote verzameling letterkundige documenten, zoals originele handschriften van boeken, briefverzamelingen van schrijvers, knipselmappen, bio- en bibliografieën, foto’s, film- en geluidsopnamen.

Het zichtbaar maken van deze collectie en de verhalen van de Friese literatuur is een van de taken van Tresoar. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld de literatuurgeschiedenis Zolang de boom bloeit die in 2018 in vier talen verscheen en door tentoonstellingen, zoals over de schrijver Waling Dykstra (1821-1914) deze herfst in Obe. Daarnaast wordt de literatuur digitaal gepresenteerd in apps en op websites. Het portaal voor de Friese literatuur is Sirkwy.frl, waarop informatie is te vinden over schrijvers, boeken en literaire prijzen.

De literaire collectie, zowel fysiek als digitaal, wordt onder andere gebruikt door leerlingen of studenten die een werkstuk moeten maken, maar bijvoorbeeld ook door mensen die een theaterstuk over een schrijver uit hun dorp maken of door wetenschappers die biografisch onderzoek doen. Een voorbeeld van dat laatste is de biografie die wordt geschreven over Tony Feitsma (1928-2009).

Op Sirkwy is ook informatie te vinden over literaire cursussen, want naast documenteren werkt Tresoar in samenwerking met partners ook aan een verbreding van het literaire klimaat in Fryslân. Tresoar organiseert cursussen en evenementen die de productie van literatuur stimuleren en er voor zorgen dat de kennis en de waarde van de Friese literatuur wordt overgedragen.

De portretfoto’s zijn met bronvermelding (Tresoar, Haye Bijlstra) door iedereen te gebruiken onder de licentie van Creative Commons. Voor de zwaardere bestanden of meer informatie kan contact worden opgenomen met de redactie van Sirkwy: sirkwy@sirkwy.frl.