In de Afûk boek- en kadowinkel en in de Afûk websjop krijgen de nieuwste uitgaven van de uitgeverij altijd een prominente plaats. In veel gevallen gaat het om eerste drukken, maar sommige titels worden al jaren herdrukt. Hele generaties zijn er inmiddels mee opgegroeid, met bijvoorbeeld de Jentsje en Stip boekjes, Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat en Tûzen wurden.

Op het gebied van poëzie zijn belangrijke dichters als Tsead Bruinja, Eppie Dam, Paul van Dijk, Anne Feddema, Edwin de Groot, Arjan Hut, Sytse Jansma, Elske Kampen, Peter van Lier, Janneke Spoelstra en Baukje Wytsma verbonden aan de Afûk .

Bekende en succesvolle prozaschrijvers van de Afûk zijn Wilco Berga, Marga Claus, Hylkje Goïnga, Josse de Haan, Bouke van der Hem, Aggie van der Meer, Elske Schotanus, Janneke Spoelstra, Geart Tigchelaar, Romke Toering, Willem Verf en Nyk de Vries.

By kinderboeken zzijn we trots op publicaties van auteurs als Martha Attema, I.E. Bloem, Eppie Dam, Lida Dykstra, Paul van Dijk, Jurjen Faber, Ate Grijpstra, Linda de Haan,Tialda Hoogeveen, Mirjam van Houten, Hanneke de Jong, Bart Kingma, Hindrik van der Meer, Janny van der Molen, Auck Peanstra, Riemkje Pitstra, Joke Scheffer, Thys Wadman, Mindert Wijnstra en Baukje Wytsma.

Ook verschijnen er vaker vertalingen bij de Afûk, van onder andere: Wolf Erlbruch, Anne Frank, Amanda Gorman, Pieter Koolwijk, Dick Laan, Astrid Lindgren, Annet Schaap & Annie M.G. Schmidt.

Op het gebied van taal, literatuur en geschiedenis publiceert Afûk boeken van bekende taalkundigen en historici als Pieter Duijff, Siebren Dyk, Reitze Jonkman, Hans Koppen, Jelle Krol, Hans Mol, Jan Popkema, Meindert Schroor, Hindrik Sijens, Arjen Versloot en Liuwe Westra.