In de Afûk boek- en kadowinkel en in de Afûk websjop hebben de nieuwste titels altijd een prominente plek. In veel gevallen zijn dat eerste uitgaven maar sommige titels verschijnen al jaren steeds maar weer in een herdruk. Hele generaties zijn inmiddels opgegroeid met bijvoorbeeld de Jentsje en Stip boekjes, Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat en Tûzen wurden.

Op het gebied van poëzie zijn belangrijke dichters zoals Tsead Bruinja, Elske Kampen, Arjan Hut, Sytse Jansma, Anne Feddema, Eppie Dam, Edwin de Groot, Baukje Wytsma en Simon Oosting verbonden aan de Afûk.

Bekende en succesvolle romanschrijvers van de Afûk kijn Elske Schotanus, Nyk de Vries, Anne Feddema, Baukje Zijlstra, Marga Claus, Aggie van der Meer, Willem Verf, Josse de Haan, Bennie Huisman en Wilco Berga.

By kinderboeken zijn wij trots op de uitgaven van schrijvers als Lida Dykstra, Paul van Dijk, Ate Grijpstra, Hanneke de Jong, Mindert Wijnstra, Auck Peanstra, Riemkje Pitstra en Thys Wadman,

Op het gebied van taal geeft de Afûk boeken uit fan bekende taalkundigen zoals Jan Popkma, Reitze Jonkman en Arjen Versloot, Sybren Dyk, Pieter Duyff en Hindrik Sijens. En ook historici als Yme Kuiper, Meindert Schroor, Hans Mol en Hans Koppen zijn met belangrijke boeken aan de Afûk verbonden.

Naast bekende en succesvolle auteurs geeft de Afûk ook werk uit van nieuwe schrijvers. De laatste jaren waren dat bijvoorbeeld Mirjam van Houten en Geart Tigchelaar.