U wordt van harte uitgenodigd om een (Friestalig) manuscript voor te leggen aan de redactie van de Afûk. Dat kan per e-mail naar dit adres: ynfo@afuk.frl. Wel vragen wij u om in een begeleidend bericht duidelijk aan te geven waar het boek over gaat en voor welk publiek het bedoeld is. Natuurlijk mag u het manuscript ook op papier inleveren bij onderstaand adres. Manuscripten die met de hand zijn geschreven, nemen wij niet in behandeling.

Uitgeverij Afûk
t.a.v. de redactie
Postbus 53
8900 AB Leeuwarden

U krijgt binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging. Een (inhoudelijke) reactie op uw manuscript wordt meestal binnen zes tot acht weken gegeven.