Lân fan taal (Land van taal) was een belangrijk onderdeel van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Friesland 2018. Veel instituten, instellingen en mensen in Friesland en (ver) daarbuiten werkten in Lân fan taal samen om het grote aanbod van talen een toekomst te geven. Lân fan taal heeft in 2020 in vervolg gekregen met de benoeming van Leeuwarden als City of Literature.

Lân fan taal was in 2018 een uitgebreid programma met activiteiten, voorstellingen, kunstwerken, tentoonstellingen en ruimtelijke installaties in Leeuwarden en Fryslân. De uitgangspunten: alle talen zijn gelijk en taal is grenzeloos. Organisaties, taalprofessionals en bezoekers werden opgeroepen mee te doen. Om talen te laten leven, om met taal te spelen en je uit te spreken. Blijvend resultaat van Lân fan taal was al taalpodium Obe op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Kijk op www.leeuwardencityofliterature.nl voor de activiteitenagenda.