Lân fan taal (Land van taal) is een belangrijk onderdeel van Leeuwarden-Friesland 2018. Veel instituten en mensen in Friesland en (ver) daarbuiten werken in Lân fan taal samen om het grote aanbod van talen een toekomst te geven.

Het is de bedoeling om Friesland als publieks- en kenniscentrum voor meertaligheid te positioneren. Lân fan taal ligt in Leeuwarden op en om het Oldehoofsterkerkhof en het stadspark Prinsentuin met als centraal bezoekerscentrum het nieuwe gebouw OBE. Voor een uitgebreid overzicht van de organisaties die meedoen en alle activiteiten, verwijzen we graag door naar de website van Lân fan taal.