Rely Jorritsma, foto: FLMD

Herhaalde oproep ‘Rely Jorritsmapriis’

Over het Fries Vrije tijd
25 april 2019
Wie in aanmerking wil komen voor een Rely Jorritsmaprijs, kan nog tot 12 mei zijn of haar verhaal en/of gedicht insturen. De jury, die de inzendingen anoniem beoordeelt, kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten met een prijs waarderen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,00.

De inzendingen moeten digitaal als bijlage worden gestuurd aan ynfo@stiftingflmd.nl. Vermeld in de mail ook uw naam, adres en telefoonnummer. De jury bestaat uit Karen Bies, Douwe Kootstra en Inge Heslinga. Meer informatie vind je op www.stiftingflmd.frl of bel met  mei Antje Postma, tel. 0653127799.