Befrijing WOII Boalsert, foto argyf Tresoar

Winnaars schrijfwedstrijd van Tresoar zijn bekend

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
28 februari 2020
Op de schrijfwedstrijd van Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar ‘wat betekent vrijheid voor ons?’ zijn 19 gedichten en 9 verhalen ingezonden. Aanleiding om de wedstrijd uit te schrijven, is het feit dat 75 jaar geleden een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam. De jury, bestaande uit Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, heeft de teksten anoniem beoordeeld.

De winnaars
Bij de gedichten heeft Syds Wiersma de eerste prijs gewonnen met zijn gedicht ‘de put’. De jury zegt hierover: “It is in gedicht dat sawol tagonklik as fernimstich is. It tema is dat minsken gjin emoasjes talitte omdat emoasjes sear dwaan kinne.” De tweede prijs is voor het gedicht ‘Neat’ van Neeltje Terpstra. De derde prijs gaat naar het gedicht ‘Yn alle talen lyk’ van Nynke Terpstra.

Bij de verhalen gaat de eerste prijs naar Koos Tiemersma voor zijn verhaal ‘Oare kant grins’. De jury zegt hierover: “It ferhaal lit moai útkomme dat goed en ferkeard gjin oardielen oer groepen wêze kinne, inkeld oer yndividuele minsken, oan hokker kant oft se yn in oarloch of oar konflikt ek steane.” De tweede prijs is voor Ludzer van der Schors voor zijn verhaal ‘Mei de boat nei Ljouwert’. De derde prijs gaat naar het verhaal ‘Wer werom’ van Jan Minno Rozendal.

De eerste prijs voor het beste verhaal/gedicht is € 750, de tweede prijs € 500 en de derde prijs € 250. De prijswinnende verhalen en gedichten worden gepubliceerd in Letterhoeke, het blad van Tresoar en de Vrienden van Tresoar, dat 10 april verschijnt.

Feestlijke prijsuitreiking op 17 april
Op vrijdag 17 april worden de prijzen uitgereikt bij Tresoar met een feestelijk programma (start om 15.30 uur) met voordrachten van de winnaars, het juryrapport en een muzikaal optreden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de mail (info@tresoar.nl) of bellen met het secretariaat (058-7890740 of 058-7890792).