Foto: Jacob van Essen

Werk Eeltsje Hettinga gepubliceerd in ‘Sinn und Form’

Boeken fan Fryslan Over het Fries
7 juli 2020
In het zomernummer van het literaire tijdschrift Sinn und Form zijn vier gedichten van Eeltsje Hettinga gepubliceerd in een Duitse vertaling. Het is voor het eerst dat dit kwaliteitstijdschrift werk uit Friesland opneemt.

Sinn und Form is een tweemaandelijks tijdschrift voor internationale literatuer, uitgegeven door de Akademie der Künste in Berlijn. Auteurs zoals Peter Handke, Stefan Heym en Else Lasker-Schüler schrijven en schreven voor het tijdschrift. De contacten met de eindredacteur van Sinn und Form werden gelegd op de Frankfurter Buchmesse 2019, waar de Friese uitgevers sinds een aantal jaren een stand hebben. De publicatie kan worden beschouwd als een serieuze erkenning van het werk van Eeltsje Hettinga.

Hettinga was in 2018 en 2019 Dichter fan Fryslân. Hij publiceerde vijf poëziebundels. Zijn debuut Akten fan winter (1998) werd bekroond met de Fedde Schurerprijs van de provincie Fryslân. Zijn bundel Ikader werd genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis 2013. Eeltsje Hettinga is momenteel bezig met voorbereidingen om zich voor een bepaalde tijd in Antwerpen te vestigen, om daar te schrijven aan nieuw werk.

www.boekenfanfryslan.frl