Inspiratiemiddag ‘Wy binne mbû’ met lancering Yung Frysk videoserie en Bookzines met persoonlijke verhalen

Leren & onderwijs Over het Fries
30 september 2022
Op woensdag 5 oktober wordt de eerste grote bijeenkomst gehouden van de programma-commissie ‘Wy binne mbû’, in het leven geroepen om meer aandacht te creëren voor de identiteit en culturele verscheidenheid van het Friese werkveld in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inspirerende middag in Neushoorn over Fries en meertaligheid in het mbo; voor docenten, onderwijsmakers en iedereen die daarbij betrokken is. Op deze middag worden ook twee nieuwe projecten gelanceerd: de videoserie ‘Yung Frysk – Ik bin mbû’ én de persoonlijke verhalenserie ‘Yung Frysk – Bookzines’.

Omdat het grootste gedeelte van de mbo-studenten in Fryslân blijft wonen en werken, is het voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijk om binnen de beroepsopleiding aandacht te hebben voor de meertalige situatie in Fryslân, met daarbij een grote rol voor de Friese taal. Daarom hebben mbo-instellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort samen met de Afûk en de provincie Fryslân hun ambities, doelen en werkzaamheden daaromtrent vastgelegd als onderdeel van Taalplan Frysk 2030. De programmacommissie is ontstaan nadat de vertegenwoordigers van de vijf instellingen op 17 december 2021 hun handtekening hebben gezet onder het convenant ‘Mei-inoar sette wy de skouders ûnder it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis’. De programmacommissie ontwikkelt de komende jaren allerlei programma’s en activiteiten, waarvan deze inspiratiemiddag de eerste grote bijeenkomst is. Er zijn al meer dan 50 aanmeldingen binnengekomen van docenten Burgerschap en Fries, teamleiders, onderwijskundigen en directieleden uit het Friese mbo.

Lancering videoserie ‘Yung Frysk – Ik bin mbû’
‘Ik bin mbû’ is een nieuw multimediaal project over het beroepsonderwijs in Fryslân. In de korte videoportretten worden verhalen gepresenteerd van studenten van Aeres, ROC Friese Poort en ROC Friesland College. Verhalen die gekenmerkt worden door dynamiek, passie, worsteling en succes binnen de opleiding of hun beroep/sector. De video’s verzamelen interessante beroepsgerelateerde verhalen over mbo-studenten en brengen tegelijkertijd de opleidingen en meertaligheid mooi in beeld. De video’s zorgen voor een grotere zichtbaarheid van talen voor de studenten, zodat het ook gewoner wordt om de eigen moedertaal te gebruiken binnen en buiten de school. Bovendien brengen ze de verscheidenheid aan opleidingen in beeld die studenten volgen in Fryslân en waarmee ze de Friese economie versterken. De eerste video wordt op deze inspiratiemiddag gepresenteerd en gaat over het belang van het Fries binnen de zorg.

Lancering verhalenserie ‘Yung Frysk – Bookzines’
Vanaf oktober komt er elke maand een ‘Bookzine’ uit van Yung Frysk; een project om het lezen onder jongeren te bevorderen. Want met lezen werk je aan je concentratieskills, empathie en verbeeldingskracht. Elke maand een nieuw en echt persoonlijk levensveranderend verhaal van een student, in het Fries, Engels of Nederlands, opgeschreven door talentvolle schrijvers. De verhalen
sluiten aan bij herkenbare thema’s zoals seksualiteit, armoede en vriendschap, en maken de maatschappelijke thema’s bespreekbaar in de klas en daarbuiten. De Bookzines kunnen worden uitgevouwen tot een poster met een grote quote, om op te hangen in de school en zo de zichtbaarheid van taal en verhaal te vergroten. Op de inspiratiemiddag worden de Bookzines van oktober en november gepresenteerd. De Bookzines zijn daarna te bestellen via websjop.taalplan.frl, maar zijn ook beschikbaar als digitale versie én als audiobestand.

Inspirerend programma
Naast deze twee grote projecten die gelanceerd worden, is er in het programma verder een presentatie van het onderzoek ‘Krenten uit de pap’ van E&E advies: een onderzoek naar het gebruik van de Friese taal bij bedrijven en de meerwaarde daarvan voor de regionale economie. Ook kunnen mensen meedoen aan deelsessies over bijvoorbeeld: het integreren van het Fries bij het vak Burgerschap, de Fak-Taal-Formule en de koppeling tussen het keuzedeel Fries en praktijkopdrachten. Bovendien is er een sneak preview te zien van de voorstelling ‘Bijke’ door Pier21. Een voorstelling die de studenten de komende maanden zullen bezoeken en die ze gaan gebruiken om overal in de provincie gesprekken te voeren over ‘samenzijn en alleen zijn’.