Yung Frysk wil statement maken met stickeractie

Geen onderdeel van een categorie
10 mei 2023
Yung Frysk heeft afgelopen weekend een stickeractie gehouden. Ze zijn bij de HBO- en MBO-scholen in Fryslân langs gegaan en hebben daar bij de ingangen hun stickers geplakt met de tekst "Frysk, sa as wy dat wolle en wêr't wy dat wolle!". Dit om een statement te maken. Het was een verrassing voor de studenten die weer naar school kwamen na de meivakantie.

Sabine de jong: “We ha dizze aksje útfierd as in bewustwurdingsaksje. Wy wolle de studinten en dosinten dúdlik meitsje datst it Frysk oeral en altyd brûke meist. Dus ek op skoalle! Wy ha murken en heard dat op skoallen it Frysk noch net altyd askeptearrre wurdt, en dat moat fansels wol. Want in grut part fan de Fryske jeugd kin harren just better uterje yn harren memmetaal.”

Kampanje
Yung Frysk is een campagne over het Fries voor en door jongeren van 16 t/m 22 jaar. Met de campagne willen de jongeren het gebruik van het Fries normaliseren. Niet het perfect spreken van de taal staat centraal, maar vooral het stimuleren om de Friese taal te gebruiken. Daarom maakt het team van Yung Frysk, bestaande uit een wisselende groep studenten van verschillende opleidingen, grappige en deelbare content en ontwikkelen se steeds nieuwe producties om zo anderen ook aan te sporen het Fries (meer) te gebruiken. Yung Frysk is te vinden op Instagram, Tiktok en Youtube.

Yung Frysk is een actieve samenwerking tussen: Aeres, Firda, Omrop Fryslân en Afûk.