Fotografie Erwin Jonkman Fotografie Erwin Jonkman
Projekten

Wolkom op it Frysk Boekebal

15 febrewaris 2019
Yn 'e styl fan it kadoboek Rosmos, set de Moanne fan it Fryske Boek fan ’t jier útein mei in spetterjend boekebal mei spikerhurde rock-’n-roll! Sneon 2 maart fan 20.00 oere ôf yn Neushoorn yn Ljouwert. Allegear wolkom, tagong fergees!