Alex de Jager Directeur, MT-lid
Anna Fardau Schukking Projectmedewerker Onderwijs - primair en mbo
CN
Ciska Noordmans Coördinator vertaalbureau, Managementassistente
Dieuwke van der Meer Redacteur 'heit&mem'
Elisabeth Abels-Gorter Hoofd Afûk winkel
Ernst Bruinsma MT-lid, Projectleider Boeken fan Fryslân, Uitgeverij
Fokke Jagersma Medewerker Taalpromotie, Projectcoördinator onderwijs
Gelske Bosch Projectcoördinator primair onderwijs
GW
Gerda van der Wijk Medewerker winkel en uitgeverij
HM
Hermien van der Meer Medewerker Uitgeverij
Hieke Rienstra Projectcoördinator 'Foarskoalsk' (Voorschools), Redacteur 'heit&mem'
Hitty van der Hout Medewerker winkel
Ida Heddema - Van Keimpema Medewerker Boeken fan Fryslân, Medewerker Uitgeverij
Jan Douwes Projectmedewerker Onderwijs
JV
Jettina Valk Cursusorganisator
Jikke Sikkema Medewerker financiële administratie
Lisa Boersma Projectcoördinator onderwijs
Lolkje Bouma Projectmedewerker Onderwijs - mbo
Mirjam Vellinga MT-lid, Projectleider Taalpromotie, Projectleider internationale projecten
Renske Engbrenghof Medewerker winkel en uitgeverij
Renske van der Meer Projectmedewerker Onderwijs en Cursussen
SN
Sietske Nadema Medewerker magazijn
Sito Wijngaarden Projectmedewerker Boeken fan Fryslân en Taalpromotie
Sjoukje Jager Projectmedewerker Taalpromotie en Marketing
Skelte Anema Projectmedewerker Onderwijs - primair onderwijs
Stephan Berger Projectmedewerker Onderwijs - voortgezet onderwijs
Steven Hemstra Controller (financiële administratie)
Tialde Ploegh Projectleider en relatiebeheerder Taalpromotie
TV
Tietja Visser Medewerker financiële administratie
TL
Tineke Lemstra Medewerker financiële administratie
Tjitske van Dijk Projectmedewerker Onderwijs - primair onderwijs
Tryntsje van der Steege Projectcoördinator Taalpromotie - Gemeenten & Fries
TV
Tsjikke van der Veen Projectmedewerker Onderwijs - mbo
Welmoed Sjoerdstra Projectmedewerker Educatie & Taalpromotie
Wynanda Brander Coördinator Marketing, Medewerker Taalpromotie
Wytske Bouwma Projectmedewerker 'Foarskoalsk' (Voorschools)
Ytsje Steen Corrector