De Afûk heeft een ANBI-status (RSIN/ fiskaal nûmer ANBI 3304334). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op basis daarvan kunnen mensen die een legaat nalaten of een schenking willen doen aan een ANBI, gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie daarover op de website van de belastingdienst.

De Afûk volgt voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers de CAO Zorg & Welzijn, de leden van de Raad van Toezicht (RvT) ontvangen vacatiegeld.

De RvT van de Stichting Afûk bestaat uit: Jeroen Gebben (voorzitter), Nathan Hornstra (penningmeester), Anje Wester (secretaris), Harm Jan Tulp en Jeltsje Lieuwes.

Documenten die bij de ANBI-status horen:
Jaarverslag en jaarrekening 2023
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023
WNT Afûk 2017-2023