Het gebruik van het Fries is bij veel gemeenten en andere overheidsinstellingen vanzelfsprekend. Waarom zou een gemeente dan taalbeleid moeten hebben en wat voegt een ordening daar aan toe?

Hoe is dat geregeld bij andere Friese gemeenten? Hoe vullen we zoiets in? Maar ook: welke hulpmiddelen zijn er voor het schrijven van een Friese brief of notitie? De Afûk helpt graag bij het ontwikkelen van taalbeleid en bij de uitvoering daarvan. Zowel bij gemeenten, andere overheidsinstellingen als bij zorg- en welzijnsorganisaties. Op gemeentenenfrysk.nl vind je meer informatie over taal- en cultuurbeleid, good-practices en informatie en advies over het Fries bij de overheid.