In het voortgezet onderwijs heeft het vak Fries de naam 'Fryske taal en kultuer'. Op de meeste scholen is het een vak in de eerste klas, maar op steeds meer locaties wordt het vak ook in hogere klassen gegeven of zelfs als examenvak aangeboden. De Afûk ontwikkelt lesmaterialen voor alle klassen binnen het voortgezet onderwijs, en doet dat met name digitaal.

Berneboeke-ambassadeur (vo)

Friesland heeft al sinds 2020 zijn eigen Kinderboekenambassadeur. Sinds januari 2023 is Tialda Hoogeveen de Kinderboekenambassadeur en zij zet zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden. En het mooie is dat zij ook bij jullie langs kan komen. Zo'n bezoek is helemaal gratis. Meld jullie school, bibliotheek of andere organisatie aan! Meer

Searje 36

Searje 36 is dé digitale lesmethode Fries voor het voortgezet onderwijs. De Afûk heeft het lespakket met hulp van Cedin én docenten Fries samengesteld en doorontwikkeld. Ondertussen zijn er naast de serie lessen voor klas 1 heel veel projecten, zelfstandige leermiddelen en nog veel meer ontwikkeld voor alle klassen tot en met de examenklas toe. Meer

Toetsing en evaluatie

Grip biedt een verscheidenheid aan evaluatie-instrumenten die docenten in en naast Searje 36 kunnen gebruiken om de Friese taalontwikkeling te volgen. Het 'referinsjeramt Frysk' (rrF) is daarbij het uitgangspunt. Meer

LêsNo

LêsNo is een leesbevorderingsproject voor jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het project is op initiatief van het Platform Leesbevordering Frysk tot stand gekomen in 2015. Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen werken met LêsNo samen met als doel: het leesplezier van jongeren vergroten. Lees alles over het project én het actuele aanbod op www.lesno.nl.

Taalplan Frysk 2030

Met het Taalplan Frysk investeren wij in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en op alle onderwijsniveau’s. Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Meer weten? Kijk dan op www.taalplan.frl.

Dêrom Frysk

Leerlingen in het voortgezet onderwijs enthousiast maken om voor Fries als examenvak te kiezen: dat is het uitgangspunt van #dêromfrysk. Met behulp fan bekende Friezen en een innovatieve inzet van digitale middelen worden leerlingen aangesproken en uitgedaagd om na te denken over de keuze voor het vak Fries in de bovenbouw. Hoe we dat doen? Lees hier verder.