Opgroeien met meer dan één  taal is geen uitzondering. Onderzoek wijst uit dat meer dan één taal leren niet alleen leuk is, maar ook veel voordelen heeft. In Friesland als tweetalige provincie kan iedereen daar zijn voordeel mee doen. Dat begint natuurlijk al op jonge leeftijd. De Afûk wil jonge kinderen, hun ouders en de professionals in de kinderopvang aanmoedigen om het Fries te gebruiken en zo de meertaligheid te stimuleren. Lees meer over meertaligheid in de folder ‘Talen kleuren je leven’ of lees de artikelen over taalontwikkeling en meertalig opvoeden bij heit&mem.    

Taalkado

Alle kinderen die in Friesland worden geboren krijgen van de provincie Fryslân een ‘Taalkado’. In dit Taalkado kunnen nieuwe ouders lezen over het meertalig opvoeden van kinderen en er zitten ook een aantal handige cadeautjes in zoals boekjes, een cd en eeen knuffel. De gedachte achter het Taalkado is dat alle kinderen die in Friesland opgroeien te maken krijgen met verschillende talen en dat dit kansen biedt voor de taalontwikkeling. Lees meer over het Taalkado op de site van heit&mem of op die van de provincie Fryslân.

Tomke

Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries. Meer

Tomke voor thuis

Op www.tomke.nl kun je ook terecht voor spelletjes, verhaaltjes, filmpjes, liedjes en printmateriaal voor thuis. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief via de website, dan krijg je voortaan al het nieuw over Tomke in je mailbox. Kijk ook eens op  Facebook en Pinterest voor verhaaltjes, foto’s, printables en ideeën voor activiteiten.

Tomke voor professionals

Werk je met peuters? En wil je ook invulling geven aan de Friese taal? Dan is de ‘Doch mear mei Tomke’-activiteiten-map iets voor jou. De gratis activiteitenmap geeft suggesties voor activiteiten aan leidsters, zodat zij op eenvoudige wijze met de kinderen met de Friese taal aan de slag kunnen. Ook is er een digitaal platform, de ‘Tomketeek’, waar speciaal voor professionals al het Friese materiaal voor peuters is verzameld. Meer weten over Tomke voor professionals? Kijk op www.tomke.nl.

Sintrum Frysktalige Berne-opfang

Meertaligheid bevordert de talige, de sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Dat is het uitgangspunt van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). Het SFBO helpt leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang bij het vormgeven van het taalbeleid en het in de praktijk brengen. Voor meer informatie over het SFBO kijk je op hun website.

Apps voor kleintjes

Wil je met jouw peuter ook in het Fries spelen op de tablet? Er zijn prachtige Friese apps gratis te downloaden in de Appstore of Google Playstore. Apps speciaal voor peuters zijn bijvoorbeeld TomkeLytskesHantsjes yn ‘e Hichte en It Grutte Foarlêsboek. Er komen steeds meer Friese apps, ook voor de allerkleinsten. Bestel de flyer ‘Apps foar lytskes’ gratis via de webshop van de Afûk. Op de website van heit&mem vind je ook een mooi overzicht van apps voor kinderen vanaf 1 jaar.

Friese voorleesweek

Ieder jaar in de eerste volle week van juni wordt de Friese Voorleesweek georganiseerd door de ‘Commissie Voorlezen’ van het Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse in samenwerking met de Tomke-werkgroep. Honderden voorlezers gaan in die week op bezoek bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders om daar voor te lezen.

Speciaal voor de Friese Voorleesweek wordt er ieder jaar een nieuw Tomke boekje gemaakt, dat de peuters gratis mee naar huis krijgen als er een voorlezen bij hen op de opvang is geweest. Zo kunnen kinderen en ouders thuis ook nog genieten van de avonturen van Tomke en zijn vriendjes.

Meer informatie over de Friese Voorleesweek staat op Tomke.nl.

Voorleesgids

Voorlezen versterkt de band met je kindje en is goed voor het opbouwen van de woordenschat en verdere taalontwikkeling. Voor het tweetalig opvoeden van kinderen is het actief stimuleren van de Friese taal vanaf de geboorte belangrijk. In de Foarlêsgids (voorleesgids) staat informatie over meertaligheid en worden tips gegeven voor mooie Friese kinderboeken en het voorlezen aan kinderen in alle leeftijden. Ook staat er een overzicht van alle Friese apps voor kinderen in. De Foarlêsgids wordt ieder jaar actueel gemaakt en actief verspreid door onder andere bibliotheken. Je kunt de gids ook gratis bestellen in de Afûk-websjop.