Opgroeien met meer dan één  taal is geen uitzondering. In Friesland groeien veel kinderen op met de Nederlandse en de Friese taal en soms ook nog met een streektaal en/of buitenlandse taal. Onderzoek wijst uit dat meer dan één taal leren niet alleen leuk is, maar ook veel voordelen heeft.

In Friesland als tweetalige provincie kan iedereen daar zijn voordeel mee doen. Dat begint natuurlijk al op jonge leeftijd. De Afûk wil jonge kinderen, hun ouders en de professionals in de kinderopvang aanmoedigen om het Fries te gebruiken en zo de meertaligheid te stimuleren. Lees meer over meertaligheid in de folder ‘Talen kleuren je leven’ of lees de artikelen over taalontwikkeling en meertalig opvoeden bij heit&mem.

 

Taalkado

Alle ouders die in Friesland aangifte doen van de geboorte van hun kindje krijgen van de provincie een ‘Taalkado’ (m.u.v. gemeente Weststellingwerf en de waddeneilanden). Het Taalkado bestaat uit een mooie kartonnen bewaardoos met informatie over meertalig opvoeden en taalontwikkeling, maar ook een aantal leuke en praktische artikelen zoals een feestelijk wimpellijntje, een Tomke kartonboekje, een zachte ‘koesdoek’ en een set vrolijke herinneringskaarten. Lees meer over het Taalkado op de website van heit&mem of op die van de provincie Fryslân.

Tomke

Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries. Meer

Tomke voor thuis

Op www.tomke.frl vind je ook spelletjes, verhaaltjes, filmpjes, liedjes en printmateriaal voor thuis. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief via de website, dan krijg je voortaan al het nieuw over Tomke in je mailbox. Kijk ook eens op  Facebook en Pinterest voor verhaaltjes, foto’s, printables en ideeën voor activiteiten.

Tomke voor professionals

Werk jij met peuters? En wil je ook invulling geven aan de Friese taal? Dan is de ‘Doch mear mei Tomke’-activiteiten-map iets voor jou. Deze gratis activiteitenmap sluit aan op de veelgebruikte Nederlandstalige methoden en geeft suggesties voor activiteiten aan leidsters, zodat zij op eenvoudige wijze met de kinderen met de Friese taal aan de slag kunnen. In de ‘Tomketeek’ vind je daarnaast bij alle thema’s digitale (Friestalige) materialen zoals verhaaltjes, liedjes, knutselwerkjes, filmpjes, praatplaten, opzegversjes en boeketips. Meer weten over Tomke voor professionals? Kijk op tomke.frl.

Sintrum Frysktalige Berne-opfang

Meertaligheid bevordert de talige, de sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Dat is het uitgangspunt van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). Het SFBO helpt leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang bij het vormgeven van het taalbeleid en het in de praktijk brengen. Voor meer informatie over het SFBO kijk je op hun website.

Apps voor kleintjes

Wil je met jouw peuter ook in het Fries spelen op de tablet? Er zijn prachtige Friese apps gratis te downloaden in de Appstore of Google Playstore. Apps speciaal voor peuters zijn bijvoorbeeld TomkeLytskesHantsjes yn ‘e Hichte en It Grutte Foarlêsboek. Bekijk hier de folder ‘Apps foar lytskes’ of vraag een gratis exemplaar aan via ynfo@afuk.frl.

Friese voorleesweek

Ieder jaar wordt in eerste volle week van juni de ‘Fryske Foarlêswike’ (Friese voorleesweek) georganiseerd. Honderden voorlezers gaan in die week op bezoek bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders om daar voor te lezen. Speciaal voor de Friese voorleesweek wordt er ieder jaar een nieuw Tomke boekje gemaakt, dat de peuters gratis mee naar huis krijgen als er een voorlezen bij hen op de opvang is geweest. Zo kunnen kinderen en ouders thuis ook nog genieten van de avonturen van Tomke en zijn vriendjes. De ‘Fryske Foarlêswike’ is een activiteit van het Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse in samenwerking met de Tomke-werkgroep. Meer informatie over de Friese voorleesweek vind je op Tomke.frl.

Voorlezen

Voorlezen versterkt de band met je kindje en is goed voor het opbouwen van de woordenschat en verdere taalontwikkeling. Voor het tweetalig opvoeden van kinderen is het actief stimuleren van de Friese taal vanaf de geboorte belangrijk. Meer