Opgroeien met meer dan één  taal is geen uitzondering. Onderzoek wijst uit dat meertaligheid niet alleen leuk is, maar ook veel voordelen heeft. In Friesland als tweetalige provincie kan iedereen daar zijn voordeel mee doen. Dat begint natuurlijk al op jonge leeftijd. De Afûk wil jonge kinderen, hun ouders en de professionals in de kinderopvang aanmoedigen om het Fries te gebruiken en zo de meertaligheid te stimuleren. Lees meer over meertaligheid in de folder ‘Talen kleuren je leven’ of lees de artikelen over taalontwikkeling en meertalig opvoeden bij heit&mem.    

Tomke

Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries.

Samen met Bibliotheekservice Fryslân, het Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO (centrum Friestalige kinderopvang) en Cedin vormt de Afûk de Tomke-werkgroep, die een rijke, meertalige omgeving wil bewerkstelligen waarin de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd. Tomke is al meer als 20 jaar een begrip voor Friese peuters.

Op tomke.nl kun je terecht voor spelletjes, kleurplaten, filmpjes en verhaaltjes voor peuters en informatie voor volwassenen. Die kunnen zich ook inschrijven voor de digitale Tomke-nieuwsbrief. Kijk op Facebook en Pinterest voor verhaaltjes, foto’s, printables en ideeën voor activiteiten.

Doe meer met Tomke!

Werk je met peuters? En wil je ook ruimte maken voor de Friese taal? Dan is de ‘Doch mear mei Tomke’-activiteiten-map net iets voor jou. Tomke is een project dat ouders en peuterleidsters wil stimuleren bij het gebruik van het Fries in de omgang met jonge kinderen.

De gratis activiteiten-map ‘Doch mear mei Tomke’ geeft suggesties voor activiteiten aan leidsters, zodat zij gemakkelijk met de kinderen met het Fries aan de slag kunnen. Handig daarbij is dat de thema’s en activiteiten aansluiten bij de Nederlandse methoden ‘Uk en Puk’ en ‘Piramide’.

In de map vind je 12 themaboekjes, praatplaten bij de thema’s en een cd met Tomke liedjes, dagritmekaarten en natuurlijk een handleiding. Er zijn intussen al meer dan 300 mappen in gebruik bij peuteropvanginstellingen. Meer weten of bestellen? Kijk op Tomke.nl.

Sintrum Frysktalige Berne-opfang

Meertaligheid bevordert de talige, de sociale en de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Dat is het uitgangspunt van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). Het SFBO helpt leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang bij het vormgeven van het taalbeleid en het in de praktijk brengen. Voor meer informatie over het SFBO kijk je op hun website.

Apps voor kleintjes

Wil je met jouw peuter ook in het Fries spelen op de tablet? Er zijn prachtige Friese apps gratis te downloaden in de Appstore of Google Playstore. Apps speciaal voor peuters zijn bijvoorbeeld Boartsje mei TomkeLytskesHantsjes yn ‘e Hichte en It Grutte Foarlêsboek.

Er komen steeds meer Friese apps, ook voor kleintjes. Op de website van heit&mem vind je een mooi overzicht van apps voor kinderen vanaf 1 jaar.

Friese voorleesweek

Ieder jaar in de eerste volle week van juni wordt de Friese Voorleesweek georganiseerd door de ‘Commissie Voorlezen’ van het Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse in samenwerking met de Tomke-werkgroep. Honderden voorlezers gaan in die week op bezoek bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders om daar voor te lezen.

Speciaal voor de Friese Voorleesweek wordt er ieder jaar een nieuw Tomke boekje gemaakt, dat de peuters gratis mee naar huis krijgen als er een voorlezen bij hen op de opvang is geweest. Zo kunnen kinderen en ouders thuis ook nog genieten van de avonturen van Tomke en zijn vriendjes.

Meer informatie over de Friese Voorleesweek staat op Tomke.nl.

Voorleesgids

Voorlezen versterkt de band met je kindje en is goed voor het opbouwen van de woordenschat en verdere taalontwikkeling. Voor het tweetalig opvoeden van kinderen is het actief stimuleren van de Friese taal vanaf de geboorte belangrijk. In de Foarlêsgids (voorleesgids) staat informatie over meertaligheid en worden tips gegeven voor mooie Friese kinderboeken en het voorlezen aan kinderen in alle leeftijden. Ook staat er een overzicht van alle Friese apps voor kinderen in. De Foarlêsgids wordt ieder jaar actueel gemaakt en actief verspreid door onder andere bibliotheken. Je kunt de gids gratis bestellen in de Afûk-webshop.

Taalcadeau

Alle kinderen die in Friesland worden geboren krijgen van de provincie Fryslân een ‘Taalcadeau’. In dit Taalcadeau kunnen nieuwe ouders lezen over het meertalig opvoeden van kinderen en er zitten ook een aantal handige cadeautjes in zoals een boekje, cd en knuffel. De gedachte achter het Taalcadeau is dat alle kinderen die in Friesland opgroeien te maken krijgen met verschillende talen en dat dit kansen biedt voor de taalontwikkeling. Lees meer over het Taalcadeau op de site van heit&mem of op die van de provincie Fryslân.