De Afûk wil leerkrachten inspireren om het Fries te gebruiken binnen het onderwijs, om op die manier meertaligheid te bevorderen. Met steun van de provincie Fryslân en in samenwerking met Cedin en docenten uit het werkveld, maakt de Afûk diverse digitale leermethodes.

Stap in op Spoar 8

Spoar 8 is de lesmethode voor de Friese taal in het basisonderwijs. In een digitale leeromgeving leren kinderen op thematische wijze Fries verstaan, spreken, lezen en schrijven. Altijd in ‘functionele taalsituaties’, want juist op de momenten dat je bijvoorbeeld iets uit wilt leggen of de weg wilt vragen, krijgt taal betekenis. Meer

Toetsing en evaluatie: Grip in en naast Spoar 8

Grip biedt diverse evaluatieinstrumenten, die leerkrachten in en naast Spoar 8 kunnen gebruiken om de Friese taalontwikkeling te volgen. Het referinsjeramt Frysk (rrF) is hierbij het uitgangspunt. Meer

Boekenkisten

Ontvang voor een periode van twee weken een boekenkist op school met de nieuwste Friese kinderboeken voor onder-, midden- en bovenbouw. Bekijk de boeken en schaf ze aan als ze de moeite waard zijn. De boekenkist wordt gratis gebracht en weer opgehaald door de Afûk. Meer

Sjongfestival

Eens in de twee jaar wordt het Sjongfestival gehouden. Bij het Sjongfestival zingt een koor van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een eigen tekst op een van de door de organisatie geselecteerde tracks. Bij het schrijven en oefenen van het lied kunnen scholen de hulp inschakelen van een zangcoach. Meer

Rinze de Kikker

Rinze de Kikker gaat op avontuur! In deze interactieve verhalen voor tablets en digitale schoolborden speelt Rinze de Kikker de hoofdrol. Zo gaat hij op reis naar zijn broer Frits die in de stad woont, en ligt hij zelfs voor een kikker wel heel vaak in de plomp! Meer

De Friese canon: 11en30.nu

De koe, de terp van Hegebeintum, en Domela en Piter Jelles. Zomaar drie van de 11&30 (41) vensters van de Canon van Friesland. De Friese canon is ontwikkeld naar aanleiding van de Nederlandse canon. Het project bouwt de vensters van de Nederlandse canon uit met Friese aspecten, geeft verdieping en biedt specifieke vensters voor de Friese geschiedenis. Meer

Kinderboekenambassadeur

Friesland heeft zijn eigen Kinderboekenambassadeur: de Berneboeke-ambassadeur! Schrijfster Lida Dykstra vervult die taak sinds begin 2020 en komt ook graag langs op jullie school. Zo'n bezoek is super leuk en leerzaam en helemaal gratis. Meer