Een cursus Fries? Natuurlijk kan dat!
Dit doen wij met de Kinderboekenweek
Campagne 'Taal in het sociaal domein' van start

Nieuws

Streektalen en Tsead Bruinja op Europese Talendag

Op de Europese Talendag, zaterdag 26 september 2020, zullen streektalen van Nederland te horen zijn bij de meertalige viering met Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Groninger dichteresse Fieke Gosselaar, Bildtse muzikant Jan de Vries en Liesbeth Terpstra, met een presentatie van Nijntje in het Franekers.

Startsein ‘Taal yn it sosjaal domein’ mei oanbieden magazine

Vandaag werd het startsein gegeven voor de campagne ‘Taal yn it sosjaal domein’ door het aanbieden van een spceciaal magazine aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord. In samenwerking met de Friese gemeenten zet de Afûk met het project ‘Frysk yn ‘e soarch’ in op het vergroten van het taalbewustzijn van zorgprofessionals in het […]

Start informatiecampatne ‘Taal in het sociaal domein’

Professionals bepalen vaak de taal die gesproken wordt in het onderling contact met zorgvragers. Door aandacht te schenken aan de moedertaal van de zorgvrager kun je dienstverlening verbeteren. Mensen voelen zich beter op hun gemak en geven meer en betere informatie wanneer ze dat in hun eigen taal kunnen doen. Samen met de Friese gemeenten […]

Utslach ferhalewedstriid foar de Lange koartproazajûn

Begin dit jaar deed Frysk literêr tydskrift Ensafh een oproep voor het schrijven en insturen van zeer korte verhalen van hoogstens 250 woorden. De redactie van het tijdschrift deed dat, omdat zij vinden dat er binnen de Friese literatuur meer aandacht moet zijn voor proza. De oproep heeft gewerkt: met 39 inzendingen kan wel worden […]

Schrijver Anne Feddema in Culturele Hoofdstad Galway: ‘zwoegen als een gek’

Dansen, springen, zingen en schrijven, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Schrijver, muzikant en schilder Anne Feddema uit Leeuwarden moet vol aan de bak in Ierland, waar hij met andere kunstenaars werkt aan een multidisciplinaire voorstelling. ‘Ik ben helemaal gesloopt aan het einde van de dag.’ Toch zou Feddema dit voor geen goud […]

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra op tournee door Opsterland

De werkgroep ‘schrijvers in school’ van de gemeente Opsterland is met ‘Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân’ Lida Dykstra overeengekomen dat zij in de maanden september en oktober alle 22 basisscholen in de gemeente zal bezoeken. Maandag 7 september gaat ze met haar tournee van start bij OBS De Treffer in Gorredijk.

Blijf op de hoogte Meld je aan voor de Afûk nieuwsbrief

Populair

Zelfstudie

Cursussen Fries voor volwassenen

Als je niet in de gelegenheid bent om een groepscursus te volgen, dan is het ook mogelijk om een zelfstudie te doen. Je kunt beginnen wanneer het jou uitkomt, en de lessen maken in je eigen tempo. Je kijkt de lessen zelf na met behulp van de antwoorden achterin het lesboek. Je mag maximaal 1 […]

Adres en contact

Over de Afûk

Apps

Spelletjes doen

Friese spelletjes spelen op je telefoon of tablet? Dat kan natuurlijk ook. Op de website van heit&mem vind je een overzicht van het aanbod voor kinderen. Een mooi overzicht van taalhelp-apps en games vind je ook op www.taalhelp.frl.

Promotiemateriaal en informatie

Kunnen wij je helpen?

Voor de promotie van en informatievoorziening over het Fries, maakt de Afûk veel promotiemateriaal en brochures. Veel is gratis verkrijgbaar, zowel op papier als digitaal.