Digitale taalhulpmiddelen voor het Frysk
Kom eens langs in onze Fryske boek- en kadowinkel
Fries leren verstaan, spreken of schrijven?

Nieuws

Boeken fan Fryslân organiseert Boeksimmerboekfeest

Stichting Boeken fan Fryslân (BFF) organiseert op vrijdag 21 juni om 20.00 uur een feest voor schrijvers, uitgevers en lezers in café Marktzicht in Drachten. Het thema van het feest is  “Sinnekear” (Zonnewende).

Doe mee aan de verhalenwedstrijd van Boeken fan Fryslân

Stichting Boeken fan Fryslân (BFF) schrijft een verhalenwedstrijd uit voor lezers in het kader van het BoekSimmerBoekfeest dat op 21 juni in Drachten gehouden wordt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een kort verhaal van 500 -600 woorden te schrijven in het Fries of in één van de Friese streektalen. Het thema voor het feest […]

Hoogleraarschap voor Hans Van de Velde

Hans Van de Velde (1969), sociolinguïstisch onderzoeker aan de Fryske Akademy, is met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht. Het gaat om een reguliere leerstoel sociolinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de taalvariëteiten in Fryslân. 

Nieuw gedicht Dichter van Fryslân

Half april stierf Hessel Miedema, schrijver, dichter, kunsthistoricus en oud-conservator van het keramiekmuseum Princessehof. Miedema is de vader van moderne naoorlogse poëzie in Friesland. Zijn werk was baanbrekend en grensverleggend. Gedichten als ‘stadich brekke de foarmen út ’e skyl’ zijn hoogtepunten in de Friese literatuur. Eeltsje Hettinga, Dichter van Friesland, schreef de I.M.-gedicht ‘It fertrek‘.

Herhaalde oproep ‘Rely Jorritsmapriis’

Wie in aanmerking wil komen voor een Rely Jorritsmaprijs, kan nog tot 12 mei zijn of haar verhaal en/of gedicht insturen. De jury, die de inzendingen anoniem beoordeelt, kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten met een prijs waarderen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,00.

Provincie onderzoekt invloed van het Fries op de economie

Provincie Fryslân wil de komende tijd onderzoek uit laten voeren naar de invloed van het Fries op de economie. Loont het gebruik van Fries op de werkvloer?

Blijf op de hoogte Meld je aan voor de Afûk nieuwsbrief

Populair

Bedrijfsvideo’s

Fries voor bedrijven

Praat mar Frysk gaat geregeld op de koffie bij bedrijven die het Fries gebruiken.Wat levert dat hen op? Bekijk de ervaringen van collega-ondernemers op de website van Praat mar Frysk. Zelf ook een Praat mar Frysk-bedrijfsvideo? Stuur dan een mailtje.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal en informatie

Wil je laten zien dat er Fries tegen je gesproken kan worden of dat je het Fries een warm hart toedraagt, dan kun je via de webshop van Praat mar Frysk verschillende promotiematerialen bestellen. Bijvoorbeeld de PraatmarFrysk-buttons, stickers en posters. Gratis en voor niets!

Vertaalbureaus

Correctie- en vertaalhulp

Hieronder vind je een overzicht van vertaalbureaus.

Tomke

Fries in het voorschools onderwijs

Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries.