Het geven van taaladvies, het nakijken van korte teksten of het letterlijk vertalen van een paar woorden is bij de Afûk gratis. Dat geldt ook voor het nakijken van geboortekaartjes en -advertenties, rouwkaarten en – advertenties en trouwkaarten.

Voor het nakijken of vertalen van grotere stukken tekst vragen wij een vergoeding. Voor meer informatie over tarieven en voorwaarden, kun je contact met ons opnemen. Bel 058-2343070 of mail ynfo@afuk.nl. Je kunt natuurlijk ook informeren bij één van de andere beschikbare vertaalbureaus.

Op de site van heit&mem staan ook veel geboorte-, rouw- en trouwteksten en gedichten.
Geboortegedichten
Huwelijksteksten en -gedichten
Rouwteksten en -gedichten
Rouwteksten en -gedichten voor kinderen

Vertaalbureaus

Voor het vertalen en corrigeren van grote stukken tekst zou je ook een van de onderstaande vertaalbureaus in kunnen huren.

PS Vertalingen
Pytsje van der Sluis
06-53 75 97 94
info@psvertalingen.nl

Sekuer Oersetburo
Ytsje Steen-Buwalda
06-81 68 03 36
info@sekuer.nl

Taalburo Popkema
Anne Tjerk Popkema
06-25 42 75 48
info@taalburopopkema.nl

Taalwurk Fryslân
Nynke Beetstra
06-50471910
taalwurkfryslan@hetnet.nl

Vertaalbureau It Ljocht
058-2551913
info@ljocht.nl

Vertaalbureau It Oerset
Janneke Spoelstra
0518-403840
info@jannekespoelstra.nl

Goedfrysk.nl is een initiatief van de Ried fan Fryske Beweging. Je kunt je tekst inzenden en dan kijken vrijwilligers deze na en sturen hem terug. Het gaat dan om bijvoorbeeld teksten voor school- en dorpskranten, geboortekaartjes, belangrijke e-mails en sollicitatiebrieven.