Taal is belangrijk voor de kwaliteit van dienstverlening en het bedrijfsresultaat. Aansluiten bij de taal van de klant is van groot belang. Daarom ontwikkelt de Afûk in samenwerking met het lectoraat ‘Meertaligheid en Geletterdheid’ en de diverse hogere beroepsopleidingen programma's en aanbod gericht op de Friese taal en cultuur. Daarnaast kunnen studenten zich ook specifiek bekwamen in de Friese taal via routes binnen de pabo (leraar basisonderwijs), de opleiding tot leraar Fries (tweedegraads bevoegdheid) en de universitaire studies Multilingualism (bachelor) en Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen - Friese taal en cultuur (master, eerstegraadsbevoegdheid).

Pabo/ opleiding leraar basisonderwijs (NHL Stenden Hogeschool)

Binnen de opleiding tot leraar basisonderwijs bij NHL Stenden is er extra aandacht voor meertaligheid en hebben studenten de kans om de bevoegdheid Fries te halen. Dat betekent dat zij goed zijn voorbereid om het vak Fries te geven in het primair onderwijs, maar dat zij ook alle bagage hebben om te kunnen werken in een meertalige omgeving met een meertalig programma. Denk bijvoorbeeld aan drietalig onderwijs. Meer weten over deze studie? Lees dan hier verder.

Leraar Fries (NHL Stenden Hogeschool)

Wil je docent Fries in bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs worden of misschien wel als ‘lesjouwer’ aan de slag bij de Afûk? Aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden kun je je laten opleiden tot leraar Fries (tweedegraads bevoegdheid). Deze studie kun je in voltijd maar ook in deeltijd of als flextraject volgen. Nieuwsgierig? Lees er alles over op de website van NHL Stenden Hogeschool.

Minorities & Multilingualism (bachelor RUG)

Met het bachelor programma Minorities & Multilingualism leer je alles over talen, culturen, geschiedenis en politiek van etnolinguistische minderheden in de wereld. Verder leer je ook hoe je onderzoek doet naar thema’s betreffende minderheden en meertaligheid. Lees verder op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen – Friese Taal en Cultuur (master RUG)

Hou je van de Friese taal en cultuur en wil je voor de klas staan? Tijdens deze eerstegraads lerarenopleiding verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan leerlingen op alle niveau’s in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Meer informatie over deze tweejarige master vind je hier.

Taalplan Frysk 2030

Met het Taalplan Frysk investeren wij in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en op alle onderwijsniveau’s. Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Meer weten? Kijk dan op www.taalplan.frl.