Alleen al in Europa wonen meer dan 50 miljoen mensen die meer dan 1 taal spreken. Meertaligheid is dus heel gewoon.

Het heeft ook veel voordelen. Zo hebben tweetalige kinderen bijvoorbeeld meer taalgevoel, en kunnen ze zich beter focussen en concentreren. Maar als je je kinderen twee- of meertalig wilt opvoeden, hoe kun je dat dan het beste aanpakken? Heit&mem heeft een speciale themapagina met tips en achtergrondinformatie over deze soort vragen.

In de onderstaande filmpjes, van de dvd ‘Talen kleurje dyn Libben’ praten ouders over hoe zij thuis omgaan met taal.