Het Fries wordt vooral gesproken op het vasteland van de Nederlandse provincie Friesland.

In de Stellingwerven in het zuidoosten, oostelijke Kollumerland in het noordoosten en het Bildt, de oude monding van de Middelzee in het noorden, spreekt men een streektaal. Op de Waddeneilanden wordt Fries gesproken op Schiermonnikoog en de westelijke en oostelijke uiteinden van Terschelling, maar niet op Ameland of Vlieland, net als in de omgeving van het dorp Midsland in het midden van Terschelling. Verder spreekt men Fries in een klein stukje van de provincie Groningen dat tegen Friesland aan ligt, in de driehoek die bestaat uit de plaatsen Marum, De Wilp en Opeinde.

Daarnaast zijn er zo’n 150.000 Friestaligen die niet in Friesland wonen.

Volgens schattingen in het meest recente wetenschappelijk onderzoek, kan 95% van de inwoners van Friesland het Fries goed of redelijk verstaan. De tabel hieronder is gemaakt op basis van cijfers uit de snelle schatting van de Friese Taalatlas (2015) en de Taalsociologische survey: ‘Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje’ (2018) van de Fryske Akademy.

Verstaan

Praten

Lezen

Schrijven

Heel gemakkelijk/goed

85%

65%

55%

15%

Vrij goed/redelijk

10%

10%

20%

15%