Er zijn een aantal organisaties die opkomen voor de belangen van het Fries, of er wetenschappelijk onderzoek naar doen.

De Fryske Akademy zet zich in voor fundamenteel en wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen  maakt deel uit van de Fryske Akademy, en onderzoekt meertalig onderwijs en taalleren in Europa. Tresoar is de bewaarplek voor de geschiedenis van Friesland.

DINGtiid adviseert de minister van Binnelandse Zaken en de gedeputeerden van Friesland over zaken die met het Fries van doen hebben. De Ried fan de Fryske Beweging is de belangenorganisatie voor mensen die blij zijn met Friesland. De Ried zet zich in voor meer ruimt voor het Fries en de Friese cultuur.

Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) zorgt voor de promotie en bescherming van het Fries en Nedersaksisch in de Europese Unie (EU), de Raad van Europa, haar instellingen en in Nederland.