Heb je een taalvraag of wil je iets laten nakijken over vertalen? Dan ben je natuurlijk van harte welkom bij de Afûk.

Bezoek- en kantooradres: Boterhoek 3, 8911 DH  Leeuwarden (tegenover de scheve toren Oldehove)
Postadres: Postbus 53, 8900 AB  Leeuwarden
Openingstijden: kijk onder boekwinkel
Telefoon: +31 (0)58 234 30 70
Email: ynfo@afuk.frl

Voor meer informatie over correctie- en vertaalwerk kijk je bij correctie- en vertaalhulp in het menu hiernaast. Natuurlijk kun je het eerst ook zelf proberen met hulpmiddelen zoals woordenboeken, spellingcheckers en apps. Wil je meer weten over meertalig opvoeden, of een spreekbeurt houden over het Fries, dan kun je bij ons de juiste informatie krijgen. Ook promotiematerialen en informatiefolders en -brochures sturen we je graag toe of kun je downloaden.