Voor de promotie van en informatievoorziening over het Fries, maakt de Afûk veel promotiemateriaal en brochures. Veel is gratis verkrijgbaar, zowel op papier als digitaal.

Praat mar Frysk
Wil je laten zien dat er Fries tegen je gesproken kan worden of dat je het Fries een warm hart toedraagt, dan kun je via de webshop van Praat mar Frysk verschillende promotiematerialen bestellen. Bijvoorbeeld de PraatmarFrysk-buttons, stickers en posters. Gratis en voor niets!

Cursussen
Een overzicht van alle cursussen Fries van de Afûk vind je natuurlijk op de speciale website kursus.afuk.frl. Liever een papieren cursusbrochure? Vraag er eentje aan via kursus@afuk.frl.

Heit&mem
Het heit&mem-magazine ligt in de hele provincie Friesland bij verschillende bedrijven en organisaties, zoals bibliotheken, scholen en de Poiesz, en is ook online te bestellen en te lezen. Kijk hier voor meer informatie.

Foarlêsgids
In de Foarlêsgids staan de mooiste Friese boeken en apps, met voorleestips voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Download hier de nieuwste editie of bestel gratis in onze websjop. Er is ook een (digitale) folder speciaal over Friese apps voor kinderen. Een papieren exemplaar vraag je aan via ynfo@afuk.frl.

Meertalig opvoeden
Informatie over meertalig opvoeden is te lezen in de folder Talen kleuren je leven. Over de ontwikkeling van de taal bij kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed, kun je meer lezen in de Taalgroeimeter van het SFBO. Bekijk hier de animatie ‘Meartalich opfiede: hoe dochst dat? / Meertalige opvoeden: hoe doe je dat?’ en lees er meer over op de website heitenmem.nl.

Tomke
Ook over Tomke kun je van alles downloaden. Kleurplaten bijvoorbeeld, of tips voor ouders om te knutselen met de kinderen. Wil je graag werken met Tomke? Materialen voor het werken met het Fries op kindercentra (voor professionals – leidsters, gastouders, studenten – die werken met jonge kinderen) vind je ook op de website van Tomke. Met onder anderen dagritmekaartjes, verhaaltjes en raamtekeningen.

Referentiekader Fries
Voor het evaluatiesysteem voor het Fries Grip, is in opdracht van de provincie het Referentiekader Fries ontwikkeld, met beheersingsdoelen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. In dit referentiekader staan beschrijvingen van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden over het Fries. Download hier het infoboekje.