Voor de promotie van en informatievoorziening over het Fries, maakt de Afûk veel promotiemateriaal en brochures. Gratis verkrijgbaar, zowel op papier als digitaal.

Promotiemateriaal

Wil je laten zien dat er Fries tegen je gesproken kan worden of dat je het Fries een warm hart toedraagt, dan kun je via de webshop van Praat mar Frysk verschillende promotiematerialen bestellen. Bijvoorbeeld de PraatmarFrysk-buttons, stickers en posters. Gratis en voor niets!

Folders en brosjueres

De Afûk brengt veel verschillende informatiefolders en brochures uit, zowel op papier als digitaal. Hieronder de links voor het downloaden. Meer