De Friese taal leren verstaan, spreken en schrijven: de Afûk helpt je er graag bij. Wij hebben een groot aanbod van cursussen. Bovendien ontwikkelen wij voor het Fries in het onderwijs veel lesmateriaal. Jong en oud, iedereen leert Fries met de Afûk!

In samenwerking met collega’s van andere taal- en onderwijsinstellingen, werken wij in opdracht van de Provincie Fryslân in het Taalplan Frysk 2030 aan de doorgaande leerlijn. Wij investeren met Taalplan Frysk 2030 in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle onderwijsniveau’s. Zo komen kinderen en jongeren op alle leeftijden in aanraking met de Friese taal, van kinderopvang tot hoger onderwijs.

Peuters krijgen het Fries mee via Tomke. Voor het basisonderwijs is er de prachtige digitale methode Spoar8. Ook het voortgezet onderwijs heeft een digitale lesmethode voor het Fries, en die voor het mbo is voor meerdere sectoren in ontwikkeling. Verder bieden wij een breed cursusaanbod voor volwassenen en bedrijven.