De Friese taal leren verstaan, spreken en schrijven: de Afûk helpt je er graag bij. Wij hebben een groot aanbod van cursussen. Bovendien ontwikkelen wij voor het Fries in het onderwijs veel lesmateriaal. Jong en oud, iedereen leert Fries met de Afûk!

De peuters krijgen het Fries mee via Tomke. Voor het basisonderwijs is er de prachtige digitale methode Spoar8. Ook het voortgezet onderwijs heeft een digitale lesmethode voor het Fries, en die voor het mbo is voor meerdere sectoren in ontwikkeling. Docent Fries worden is natuurlijk ook mogelijk, en wij bieden cursussen voor volwassenen en bedrijven.