Friesland verbinden met de wereld,en de wereld met Friesland. Dat is wat de Afûk nastreeft, in al haar activiteiten.

Taal is het meest wezenlijke kenmerk van de mens. Met taal kunnen we onze gedachten en gevoelend onder woorden brengen, communiceren en ons uiten in expressievormen. De doelen van de Afûk zijn dan ook: taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht. Wij richten ons daarbij op de Friese samenleving in zijn geheel, van baby tot bejaarde. Dat doen we door een steunpunt te zijn, door onderwijs en met onze uitgeverij/winkel.

De missie van de Afûk voor de komende beleidsperiode is: verbinden en delen. Wij willen door onze eigen activiteiten te verbinden aan die van anderen, onze doelen nog beter zien te bereiken, en door onze kennis en ervaring te delen de expertise op het gebied van meertaligheid vergroten.

Lees in ons beleidsplan 2016-2020 hoe wij hier de komende jaren vorm aan willen gaan geven of bekijk het jaarverslag 2018 en het produktverslag 2018. Het speciale Moanne-nummer dat in 2018 verscheen bij het 90-jarig jubileum van de Afûk geeft ook een mooi beeld van wat we allemaal doen. Download hier dat speciale nummer.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen