Zichtbaar Fries, Fries zichtbaar

In 2018 kwam het Fries Sociaal Planbureau met geweldig nieuws: Friezen zijn de gelukkigste inwoners van Nederland. Het fundament voor dat gelukkige gevoel bij de inwoners van Friesland wordt gevormd door de open gemeenschap (mienskip) waarin mensen naar elkaar omkijken en door het prachtige landschap. Natuurlijk draagt ook de eigen taal bij aan dat geluksgevoel. Iedereen verstaat elkaar in Friesland, ongeacht de taal die gesproken wordt. Het Fries is voor meer dan de helft van de Friezen de moedertaal. Een taal die door heel veel mensen ook iedere dag actief wordt gebruikt. Naast het Fries hoor je Nederlands, Engels én allerlei streektalen. Daarmee is Friesland een voorbeeld van een rijke meertalige gemeenschap waar het Fries als dagelijks communicatiemiddel springlevend is maar ook essentieel is voor een dynamische literatuur- en theatertraditie.

Het motto van ons vorige beleidsplan was ‘ferbine en diele’ (verbinden en delen) en dat blijven we ook doen. Wij willen samenwerken met alle andere organisaties die zich inzetten voor de Friese taal en cultuur, met organisaties die zich inzetten voor andere minderheidstalen in Europa en met organisaties die een grote rol spelen in en voor de Friese gemeenschap. Wij doen dat bij de Afûk op professionele wijze met gedreven en deskundige medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de bevordering van de Friese taal. Daarmee helpen we de Friese gemeenschap vooruit en blijft onze prachtige taal bestaan. Daar worden we gelukkig van.

Lees in ons beleidsplan 2020-2024 hoe wij hier de komende jaren vorm aan willen gaan geven of kijk terug via het jaarrekening en jaarverslag 2022. Een speciaal nummer van tijdschrift de Moanne dat in 2018 verscheen bij het 90-jarig jubileum van de Afûk geeft ook een mooi beeld van wat we allemaal doen. Download hier dat speciale nummer.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen